Ha-ba-cúc 2:7

Ha-ba-cúc 2:7 BPT

Một ngày nào đó các chủ nợ sẽ đứng lên nghịch ngươi. Họ sẽ biết rõ đầu đuôi và sẽ khiến ngươi run sợ. Họ sẽ chiếm đoạt hết tài sản ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share