YouVersion Logo
Search Icon

Sáng thế 5

5
Gia phổ của gia đình A-đam
(I Sử 1:1-4)
1Sau đây là gia phổ của A-đam. Khi Thượng Đế dựng nên loài người, Ngài tạo dựng họ giống như hình ảnh của Ngài. 2Ngài dựng nên người đàn ông và đàn bà. Ngày đó Ngài ban phúc cho họ và gọi họ là loài người.
3Khi A-đam được 130 tuổi thì sinh một con trai nữa giống mình và đặt tên là Sết. 4Sau khi Sết ra đời thì A-đam sống thêm 800 năm nữa, sinh con trai con gái. 5Vậy A-đam sống được 930 tuổi, rồi qua đời.
6Khi Sết được 105 tuổi thì sinh một con trai tên Ê-nốt. 7Sau khi Ê-nốt sinh ra, Sết sống thêm 807 năm nữa, người sinh con trai con gái. 8Vậy Sết sống được 912 năm rồi qua đời.
9Lúc Ê-nốt được 90 tuổi thì sinh một con trai tên Kê-nan. 10Sau khi Kê-nan ra đời, Ê-nốt sống thêm 815 năm nữa, sinh con trai con gái. 11Vậy Ê-nốt sống được 905 tuổi rồi qua đời.
12Khi Kê-nan được 70 tuổi thì sinh một con trai tên Ma-ha-la-lên. 13Sau khi Ma-ha-la-lên ra đời, Kê-nan sống thêm 840 năm nữa sinh con trai con gái. 14Vậy Kê-nan sống được 910 tuổi rồi qua đời.
15Khi Ma-ha-la-lên được 65 tuổi thì sinh một con trai đặt tên là Gia-rết. 16Sau khi sinh Gia-rết, Ma-ha-la-lên sống thêm 830 năm nữa, sinh con trai con gái. 17Vậy Ma-ha-la-lên sống được 895 tuổi rồi qua đời.
18Khi Gia-rết được 162 tuổi sinh một con trai tên Ê-nóc. 19Sau khi sinh Ê-nóc, Gia-rết sống được 800 năm nữa sinh con trai con gái. 20Vậy Gia-rết sống được 962 tuổi rồi qua đời.
21Khi được 65 tuổi, Ê-nóc sinh ra một con trai tên Mê-tu-sê-la. 22Sau khi Mê-tu-sê-la ra đời, Ê-nóc đồng đi với Thượng Đế trong 130 năm, ông sinh con trai con gái. 23Vậy Ê-nóc sống được 365 năm. 24Ê-nóc đi với Thượng Đế; không ai thấy ông nữa vì Thượng Đế đã mang ông đi.#5:24 Ê-nóc … ông đi Hay “Ê-nóc sống vừa lòng Chúa. Ê-nóc biến mất vì Thượng Đế mang ông đi.”
25Khi được 187 tuổi, Mê-tu-sê-la sinh một con trai tên La-méc. 26Sau khi La-méc ra đời, Mê-tu-sê-la sống thêm 782 năm nữa, sinh con trai con gái. 27Vậy Mê-tu-sê-la sống được tổng cộng 969 tuổi rồi qua đời.
28Khi được 182 tuổi, La-méc sinh một con trai 29đặt tên là Nô-ê#5:29 Nô-ê Chữ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “nghỉ ngơi.” và nói rằng, “Đứa con nầy sẽ an ủi chúng ta trong công việc nhọc nhằn khi cày bừa, vì đất đã bị CHÚA nguyền rủa.”
30Sau khi Nô-ê ra đời, La-méc sống thêm 595 năm nữa, sinh con trai con gái. 31Vậy La-méc hưởng thọ tổng cộng 777 tuổi rồi qua đời.
32Khi được 500 tuổi, Nô-ê sinh Sem, Cham và Gia-phết.

Currently Selected:

Sáng thế 5: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy