Sáng thế 43:6

Sáng thế 43:6 BPT

Ít-ra-en bảo, “Sao tụi bay nói cho ông ta biết là tụi bay còn một em trai nữa? Tụi bây thật gây rắc rối cho tao.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share