YouVersion Logo
Search Icon

Sáng thế 11

11
Sự rối loạn ngôn ngữ
1Lúc đó cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ, mọi người đều dùng một thứ tiếng mà thôi. 2Khi dân chúng di cư khỏi phía Đông thì họ tìm được một bình nguyên ở vùng đất Si-na, nên định cư tại đó. 3Họ bảo nhau, “Chúng ta hãy lấy gạch nướng thật cứng.” Nên họ dùng gạch thay cho đá, và dùng nhựa chai thay cho vôi.
4Rồi họ bảo nhau, “Chúng ta hãy xây một cái thành và một cái tháp cao đến tận trời. Chúng ta sẽ làm một đài kỷ niệm cho mình. Như thế chúng ta sẽ không bị tản lạc khắp nơi trên đất nữa.”
5CHÚA ngự xuống thấy thành phố và tháp mà con người đã xây. 6Ngài bảo, “Bây giờ các dân nầy đã đoàn kết với nhau và nói cùng một ngôn ngữ. Đây chỉ là giai đoạn đầu mà chúng nó định làm thôi. Không có gì ngăn chặn điều chúng định làm. 7Bây giờ chúng ta hãy xuống làm lộn xộn ngôn ngữ của chúng để chúng không còn hiểu nhau được nữa.”
8Vậy CHÚA phân tán họ khắp đất, nên họ bỏ dở việc xây thành. 9Nơi đó được gọi là Ba-bên#11:9 Ba-bên Hay “Ba-by-lôn.” Chữ nầy nghe như là “lộn xộn.” vì là chỗ CHÚA làm lộn xộn ngôn ngữ của cả thế gian. Thế là CHÚA làm họ tản lạc khắp nơi trên thế giới.
Câu truyện về gia tộc Sem
(I Sử 1:24-27)
10Đây là gia phổ của Sem. Hai năm sau trận lụt lớn, lúc Sem được 100 tuổi thì sinh A-phác-xác. 11Sau đó Sem sống thêm 500 năm nữa, sinh con trai con gái.
12Khi A-phác-xác được 35 tuổi thì sinh ra Sê-la. 13Sau đó A-phác-xác sống thêm 403 năm nữa sinh con trai con gái.
14Khi Sê-la được 30 tuổi thì sinh Ê-be. 15Sau đó Sê-la sống thêm 403 năm nữa, sinh con trai con gái.
16Khi Ê-be được 34 tuổi thì sinh Phê-léc. 17Sau đó Ê-be sống thêm 430 năm nữa, sinh con trai con gái.
18Khi Phê-léc được 30 tuổi thì sinh Rêu. 19Sau đó Phê-léc sống thêm 209 năm nữa, sinh con trai con gái.
20Khi Rêu được 32 tuổi thì sinh Xê-rúc. 21Sau đó Rêu sống thêm 207 năm nữa, sinh con trai con gái.
22Khi Xê-rúc được 30 tuổi thì sinh Na-ho. 23Sau đó Xê-rúc sống thêm 200 năm nữa, sinh con trai con gái.
24Khi Na-ho được 29 tuổi, thì sinh Thê-ra. 25Sau đó Na-ho sống thêm 119 năm nữa, sinh con trai con gái.
26Sau khi Thê-ra được 70 tuổi thì sinh Áp-ram, Na-ho và Ha-ran.
Câu truyện về gia đình Thê-ra
27Đây là gia phổ của Thê-ra. Thê-ra sinh Áp-ram, Na-ho, và Ha-ran. Ha-ran sinh ra Lót. 28Ha-ran qua đời trong thành U-rơ thuộc miền Ba-by-lôn,#11:28 U-rơ thuộc miền Ba-by-lôn Nguyên văn, “U-rơ thuộc vùng đất của người Canh-đê.” Đây là một thành phố thuộc miền Nam Ba-by-lôn. nơi sinh trưởng, trong khi cha mình hãy còn sống. 29Cả Áp-ram và Na-ho đều lập gia đình. Vợ Áp-ram tên Sa-rai, vợ Na-ho tên Minh-ca. Nàng là con gái Ha-ran, là người sinh ra Minh-ca và Ích-ca. 30Sa-rai hiếm muộn không sinh con được.
31Thê-ra mang Áp-ram, con mình, và Lót, cháu mình, con dâu Sa-rai tức vợ của Áp-ram, di cư ra khỏi thành U-rơ, xứ Ba-by-lôn. Họ dự định đi qua xứ Ca-na-an, nhưng đi đến thành Ha-ran thì định cư tại đó. 32Thê-ra hưởng thọ 205 tuổi rồi qua đời tại Ha-ran.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy