Giáo huấn 7:5

Giáo huấn 7:5 BPT

Thà bị người khôn chỉ trích hơn được kẻ dại ca tụng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share