Giáo huấn 12:4

Giáo huấn 12:4 BPT

Tai ngươi sẽ bị lãng không nghe được tiếng ồn ào trong đường phố, và ngươi không còn nghe rõ tiếng xay cối. Ngươi sẽ thức giấc khi chim bắt đầu hót, nhưng ngươi sẽ không nghe rõ tiếng hót.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share