Giáo huấn 12:3

Giáo huấn 12:3 BPT

Lúc đó tay ngươi sẽ run rẩy, chân ngươi sẽ yếu ớt. Răng ngươi sẽ rụng, không còn nhai được, mắt ngươi sẽ lòa không thấy rõ nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share