Phục truyền luật lệ 2:18

Phục truyền luật lệ 2:18 BPT

“Hôm nay các ngươi sẽ đi băng qua biên giới Mô-áp ở A-rơ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:18