II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 BPT

Chúng tôi thường khoe về anh chị em với các hội thánh khác của Thượng Đế. Chúng tôi thuật cho họ biết anh chị em mạnh mẽ và vững niềm tin mặc dù hiện thời đang bị ngược đãi và chịu nhiều cảnh khổ đau.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share