II Cô-rinh 7:5

II Cô-rinh 7:5 BPT

Khi đến Ma-xê-đoan chúng tôi không yên thân. Chung quanh toàn là đe dọa. Bên ngoài thì tranh chiến, bên trong thì lo sợ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share