II Cô-rinh 7:4

II Cô-rinh 7:4 BPT

Tôi rất tin tưởng và rất hãnh diện về anh chị em. Anh chị em an ủi tôi rất nhiều, nên trong mọi hoàn cảnh khó khăn lúc nào tôi cũng hết sức vui mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share