II Cô-rinh 7:1

II Cô-rinh 7:1 BPT

Các bạn thân mến, vì chúng ta có những lời hứa ấy cho nên chúng ta hãy giữ mình cho thánh sạch—khỏi những điều làm thân thể và linh hồn chúng ta dơ bẩn. Chúng ta hãy cố gắng trở nên thánh thiện trong nếp sống vì chúng ta kính sợ Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

II Cô-rinh 7:1

Share