II Cô-rinh 12:9

II Cô-rinh 12:9 BPT

nhưng Ngài đáp, “Ân phúc ta đủ cho con rồi. Khi con bị yếu đuối thì năng lực ta được hoàn thành trong con.” Vì thế mà tôi rất thích khoe về sự yếu đuối của tôi để quyền năng Chúa Cứu Thế tỏ ra trong tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

II Cô-rinh 12:9

Share