I Cô-rinh 9:17

I Cô-rinh 9:17 BPT

Nhưng nếu tôi tự chọn việc rao giảng thì tôi nhận được phần thưởng. Còn nếu tôi không tự chọn việc rao giảng thì tôi chỉ làm bổn phận Chúa giao cho.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share