Matta 24
KMEYA

Matta 24

24
BAP 24
1 VE İsa mabetten çıkıp giderken, mabedin binalarını kendisine göstermek için şakirtleri yanına geldiler. 2İsa da onlara cevap verip dedi: Bütün bu şeyleri görmiyor musunuz? Doğrusu size derim: Burada taş üstünde yıkılmadık taş bırakılmıyacak.
3İsa Zeytinlik dağı üzerinde otururken, şakirtleri ayrıca gelip ona dediler: Bize söyle, bu şeyler ne zaman olacak, ve senin gelişine ve dünyanın sonuna alâmet ne olacak? 4İsa cevap verip onlara dedi: Sakın kimse sizi saptırmasın. 5Çünkü bir çokları: Mesih benim, diye benim ismimle gelip bir çoklarını saptıracaklar. 6Siz cenkler ve cenk sözleri işiteceksiniz. Sakın, sıkılmayın; çünkü bunların vaki olması gerektir; fakat daha sonu değildir. 7Çünkü millet millete karşı, ülke ülkeye karşı kalkacaktır; yer yer kıtlıklar, zelzeleler olacak. 8Ve bütün bu şeyler ağrıların başlangıcıdır. 9O zaman sizi sıkıntıya koyacaklar, ve öldürecekler; ve benim ismimden ötürü bütün milletler sizden nefret edecekler. 10Ve o zaman bir çokları sürçüp birbirini ele verecekler, ve birbirlerinden nefret edecekler. 11Ve bir çok yalancı peygamberler kalkıp bir çoklarını saptıracaklar. 12Ve fesat çoğalacağından ötürü, bir çokların sevgisi soğuyacak. 13Ancak sona kadar dayanan, kurtulacak odur. 14Ve melekûtun bu incili, milletlerin hepsine şehadet olmak üzre, bütün dünyada vâzedilecektir; ve son o zaman gelecektir.
15İmdi Daniel peygamber vasıtası ile söylenmiş#Daniel 9:27; 11:31; 12:11. olan harap edici mekruh şeyin mukaddes yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), 16Yahudiyede olanlar o vakit dağlara kaçsınlar; 17damda olan evinden eşya almağa inmesin; 18ve tarlada olan da abasını almak için geri dönmesin. 19Fakat o günlerde gebe ve emzikli olanların vay başına! 20Dua edin ki, kaçışınız kışta veya bir Sebt gününde olmasın. 21Çünkü o zaman büyük sıkıntı olacaktır ki, dünyanın başlangıcından şimdiye kadar olmamıştır, ve hiç olmıyacaktır. 22O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç bir adam kurtulmazdı; fakat seçilmiş olanlar uğrunda o günler kısaltılacaktır. 23O zaman eğer bir kimse size: İşte, Mesih burada, yahut: Şurada, derse, inanmayın. 24Çünkü yalancı Mesihler ve yalancı peygamberler kalkıp büyük alâmetler ve hârikalar yapacaklar, şöyle ki, mümkünse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. 25İşte, size önceden söyledim. 26Eğer size: İşte, çöldedir, deseler de, çıkmayın: İşte, iç odalardadır, deseler de, inanmayın. 27Çünkü şimşeğin şarkta çıkıp garpta dahi görüldüğü gibi, İnsanoğlunun gelişi de böyle olacaktır. 28Leş nerede ise, kartallar orada toplanacaklar.
29Fakat o günlerin sıkıntısından hemen sonra, güneş kararacak, ay ışığını vermiyecek, yıldızlar gökten düşecekler, ve göklerin kudretleri sarsılacak; 30o zaman İnsanoğlunun alâmeti gökte görünecek; o zaman yeryüzünün bütün sıptları dövünecekler, ve İnsanoğlunun gökün bulutları üzerinde kudretle ve büyük izzetle geldiğini görecekler. 31Ve meleklerini büyük sesli boru ile gönderecek, ve melekler, göklerin bir ucundan öteki ucuna kadar, onun seçtiklerini dört yelden toplıyacaklar.
32İmdi, incir ağacından mesel öğrenin: Dalı yumuşayıp yapraklarını sürdüğü zaman, bilirsiniz ki yaz yakındır. 33Böylece siz de bütün bu şeyleri görünce, bilin ki o yakındır, kapılardadır. 34Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler oluncıya kadar, bu nesil geçmiyecektir. 35Gök ve yer geçecek, fakat benim sözlerim geçmiyecektir. 36Fakat o gün ve saat hakkında ne göklerin melekleri, ne de Oğul, yalnız Babadan başka kimse bir şey bilmez. 37Nuhun günleri nasıl idi ise, İnsanoğlunun gelişi de öyle olacaktır. 38Çünkü Nuhun gemiye girdiği güne kadar, tufandan evelki günlerde, insanlar yerler, içerler, evlenirler, ve kocaya varırlardı; 39ve tufan gelip hepsini alıncıya kadar nasıl bilmedilerse, İnsanoğlunun gelişi de öyle olacaktır. 40O zaman iki kişi tarlada olacak; biri alınacak, biri bırakılacak. 41Değirmen çeken iki kadın olacak; biri alınacak, biri bırakılacak. 42İmdi, uyanık olun; çünkü Rabbinizin hangi gün geleceğini bilmezsiniz. 43Fakat şunu bilin ki, eğer ev sahibi hırsızın hangi nöbette geleceğini bilse idi, uyanık durup evini deldirmeğe bırakmazdı. 44Bunun için siz de hazır olun; zira sanmadığınız saatte İnsanoğlu gelir.
45Öyle ise, onlara yiyeceği vaktinde vermek için, efendisinin kendi ev halkı üzerine koymuş olduğu sadık ve akıllı hizmetçi kimdir? 46O hizmetçiye ne mutlu ki, efendisi geldiği zaman onu böyle yapmakta bulacaktır. 47Doğrusu size derim: Efendi bütün malları üzerine onu koyacaktır. 48Fakat eğer o kötü hizmetçi yüreğinden: Efendim gecikiyor, der; 49kapı yoldaşlarını dövmeğe, ve sarhoşlarla beraber yiyip içmeğe başlarsa, 50o hizmetçinin efendisi beklemediği bir günde ve bilmediği bir saatte gelecek, 51ve onu iki parça edecek, ve onun payını ikiyüzlüler ile verecektir; orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.

© Kitab-ı Mukaddes Şirketi 1941


Learn More About Turkish Bible Old Translation 1941

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.