Malaki 4
KMEYA
4
BAP 4
1 ÇÜNKÜ, işte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor; ve bütün kibirliler, ve kötülük işliyenlerin hepsi, saman olacaklar; ve gelmekte olan gün onları yakacak, orduların RABBİ diyor, öyle ki, onlarda kök ve dal bırakmıyacak. 2Fakat size, ismimden korkanlara, salâh güneşi kanatlarında şifa olarak doğacak: ve çıkacaksınız, ve ahırın buzağıları gibi sıçraşacaksınız. 3Ve kötüleri ayak altına alacaksınız; çünkü yapmakta olduğum o günde sizin ayaklarınızın tabanları altında onlar kül olacaklar, orduların RABBİ diyor.
4Kulum Musanın şeriatini, kanunları ve hükümleri anın, o şeriati ki, Horebde bütün İsrail için ben ona emrettim. 5İşte, RABBİN büyük ve korkunç günü gelmeden önce, ben size peygamber İlyayı göndereceğim. 6O da babaların yüreğini oğullara, ve oğulların yüreğini babalarına döndürecektir; ta ki, gelip dünyayı lânetle vurmıyayım.

© Kitab-ı Mukaddes Şirketi 1941

Learn More About Turkish Bible Old Translation 1941