Genesis 50
ABA
50
1Nadat Jakob gesterf het, het Josef oor hom gehuil. Hy het oor sy pa se lyk gebuk en hom gesoen.
2Josef het vir die dokters gesê hulle moet sy pa se lyk #50:2 balsem: 'n Boom se gom. Dit ruik lekker. Dit was medisyne vir seerplekke. Wanneer hulle 'n lyk gebalsem het, dan het hulle balsem aan die lyk gesmeer sodat die lyk nie sleg word en sleg ruik niebalsem. Die dokters het Jakob se lyk gebalsem. 3Hulle het 40 dae gewerk om iemand te balsem. Ná die 40 dae het die hele Egipte 70 dae lank oor Jakob #50:3 rou: Wanneer 'n mens rou, dan wys hy dat hy hartseer is omdat iemand gesterf het of omdat iets gebeur het wat hom ontstelgerou.
4Toe die routyd verby was, het Josef vir die mense in die #50:4 farao: Hulle het die koning van Egipte “die farao” genoem. Dit is 'n woord in die Egiptiese taal en dit beteken “Groot huis”farao se paleis gesê: “Help my asseblief. Gaan praat met die farao en sê vir hom 5ek het vir my pa belowe dat wanneer hy dood is, dan sal ek hom gaan begrawe in sy #50:5 graf, grafkamer: In die tyd van die Bybel het die mense grafkamers in rots uitgekap of grafkamers van klip gebou. Partymaal was die graf 'n grot of 'n *kelder onder die grond. Hulle het lede van een familie in dieselfde graf begrawe, en die familie kon ook ander mense in hulle graf laat begrawegraf wat hy in Kanaän gereedgemaak het. Ek wil nou asseblief my pa gaan begrawe. Daarna sal ek terugkom.”
6Die farao het vir Josef gesê: “Gaan begrawe jou pa soos jy vir hom belowe het.”
7Josef het na Kanaän gegaan om sy pa te begrawe. Al die #50:7 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare van die farao het saam met hom gegaan, die #50:7 raadgewer: Iemand wat vir die koning moes sê wat die regte dinge is om te doenraadgewers in sy paleis en die leiers van Egipte. 8Josef se hele familie en sy broers en sy pa se familie het ook saamgegaan. Net die kinders en die skape en bokke en beeste het in Gosen agtergebly. 9Daar het ook baie #50:9 oorlogkar: 'n Perdekar met twee wiele. Die mense het dit gebruik om oorlog te maakoorlogkarre en soldate op perde saamgegaan.
10Naby die Jordaan-rivier het hulle by die #50:10 dorsvloer: 'n Gelyk plek waar die mense koring of *gars getrap en geslaan het om die korrels uit die *koring-are of die *gars-are te haaldorsvloer van Atad gekom. Hulle het daar sewe dae lank oor hulle pa gehuil en getreur.
11Toe die mense van Kanaän sien hoe Josef-hulle treur, het hulle gesê die Egiptenaars treur en rou baie. Daarom het hulle die plek Abel-Misrajim genoem. Die plek was oos van die Jordaan-rivier.
12Jakob se seuns het gedoen wat hy vir hulle gevra het, hulle het hulle pa begrawe. 13Sy seuns het sy lyk na Kanaän geneem en hulle het hom begrawe in die grot op die Makpela-grond. Dit is die grond wat Abraham van Efron die Hetiet gekoop het sodat hy 'n graf kon hê. Dit was naby Mamre.
14Nadat Josef sy pa begrawe het, het hy teruggegaan na Egipte, hy en sy broers en almal wat saam met hom gegaan het om sy pa te begrawe.
Die broers is bang vir Josef
15Nadat Jakob gesterf het, het Josef se broers bekommerd geword en hulle het vir mekaar gesê: “Nou sal Josef dink aan die slegte dinge wat ons aan hom gedoen het, en hy sal ons terugbetaal. Hy sal ook aan óns slegte dinge doen. Hy sal ons vyand word.”
16Hulle stuur toe 'n boodskap vir Josef en sê vir hom: “Pa het voor sy dood gesê 17ons moet jou vra om ons te vergewe. Ons het 'n baie verkeerde ding gedoen teen jou. Ons het groot sonde gedoen. Daarom, Josef, vergewe asseblief die verkeerde ding wat ons gedoen het. Ons is ook #50:17 dienaars: Dienaars van God *eer en dien Goddienaars van jou pa se God.”
Josef het gehuil toe hulle dit vir hom sê. 18Sy broers kom toe self en buig voor Josef en hulle sê: “Hier is ons. Ons is jou #50:18 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe.”
19Maar Josef het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie, ek is nie God nie. 20Julle het slegte planne gemaak teen my, maar God het dit verander en Hy het dit 'n goeie plan gemaak. Hy het julle plan gebruik om baie mense se lewens te red, tot vandag toe. 21Julle moenie nou bang wees nie. Ek sal vir julle en julle kinders sorg.”
Josef was baie vriendelik met sy broers en hy het mooi met hulle gepraat. Toe was hulle nie meer bang nie.
Josef sterf
22Josef het in Egipte gebly, hy en sy pa se familie. Hy het 110 jaar oud geword. 23Josef het lank gelewe en hy het Efraim se kinders en kleinkinders gesien. Hy het ook die kinders van Makir, Manasse se seun, aangeneem. Hulle was soos sy eie kinders. 24Later het Josef vir sy broers gesê: “Ek sal nou sterf, maar God sal aan julle dink, Hy sal julle uit hierdie land laat wegtrek na die land wat Hy vir Abraham, Isak en Jakob belowe het.”
25Josef het gesê sy familie moet belowe dat hulle sy liggaam sal saamneem wanneer hulle uit Egipte terugtrek na Kanaän.
26Josef het 110 jaar oud geword en toe het hy gesterf. Hulle het sy lyk #50:26 balsem: 'n Boom se gom. Dit ruik lekker. Dit was medisyne vir seerplekke. Wanneer hulle 'n lyk gebalsem het, dan het hulle balsem aan die lyk gesmeer sodat die lyk nie sleg word en sleg ruik niegebalsem en hulle het dit daar in Egipte in 'n kis gesit.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal