Genesis 48
ABA
48
Jakob seën Josef se twee seuns
1Kort daarna het Josef gehoor dat sy pa siek is. Josef gaan toe na Jakob toe en hy neem sy twee seuns Manasse en Efraim saam met hom. 2Hy het iemand gestuur om vir Jakob te sê: “Jou seun Josef het na jou toe gekom.”
Jakob het dadelik beter gevoel en hy het regop gesit op die bed.
3Jakob het vir Josef gesê: “God die #48:3 Almagtige: Die Naam “God die Almagtige” of “Almagtige God” of “Almagtige” is een van die Name vir die Here. Dit beteken dat Hy alles kan doen wat Hy wil doenAlmagtige het aan my #48:3 verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulleverskyn by Lus in Kanaän, en Hy het my #48:3 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hullegeseën. 4Hy het vir my gesê: ‘Ek sal jou #48:4 vrugbaar: Wanneer mense vrugbaar is, dan kry hulle baie kindersvrugbaar maak, en jy sal baie kinders hê. Jou #48:4 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag sal baie volke wees en Ek sal hierdie land vir hulle gee. Dit sal altyd hulle land wees.’
5“Jy het twee seuns wat in Egipte gebore is voordat ek hier na jou toe gekom het. Hulle is Efraim en Manasse. Hulle is vir my soos my eie twee seuns, Ruben en Simeon. 6Hierdie twee seuns van jou sal elkeen saam met my seuns 'n stuk grond in Kanaän kry. Maar as jy nog seuns kry ná hulle, dan sal hulle van Efraim en Manasse se grond kry. 7Toe ek van Paddan-Aram gekom het, het jou ma Ragel in Kanaän langs die pad gesterf. Dit was nie ver van Efrata nie. Ek het haar daar langs die pad begrawe naby Efrata, dit is Betlehem.”
8Toe Jakob Josef se seuns sien, vra hy: “Wie is hulle?”
9Josef het vir sy pa geantwoord: “Dit is my seuns wat God vir my in hierdie land gegee het.”
Jakob het toe gesê: “Bring hulle na my toe sodat ek hulle kan #48:9 seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle dat die Here dit goed sal laat gaan met daardie menseseën.”
10Jakob se oë was al baie swak omdat hy so oud was. Hy kon nie goed sien nie. Josef het sy seuns nader gebring na Jakob toe, en Jakob het hulle gesoen en sy arms om hulle gesit. 11Jakob sê toe vir Josef: “Ek het gedink dat ek jou nie weer sal sien nie. Maar God was baie goed vir my, en ek het ook jou nageslag gesien.”
12Josef het sy twee seuns van Jakob se skoot afgetel, en hy het laag op die grond gebuig. 13Josef laat toe sy twee seuns voor Jakob staan. Hy neem vir Efraim met sy regter-hand sodat hy links langs Jakob staan, en hy neem vir Manasse met sy linker-hand sodat hy regs langs Jakob staan. Hy bring hulle toe nader na Jakob toe. 14Maar Jakob het sy arms gekruis. Hy het sy regter-hand op Efraim se kop gesit. Efraim het links langs Jakob gestaan, want hy was die jongste. En Jakob het sy linker-hand op Manasse se kop gesit. Manasse het regs langs Jakob gestaan, want hy was die oudste.
15Jakob het Josef se nageslag geseën en gesê:
“My oupa Abraham en my pa Isak
het God gedien
en hulle was gehoorsaam
aan Hom.
God was ook my #48:15 Herder: Die eienaar van die skape wat vir hulle sorg en hulle oppas. Die Bybel sê partymaal die volk Israel is die skape van die Here, en Hy is self hulle Herder wat vir hulle sorg en hulle oppasHerder
my hele lewe lank,
tot vandag toe.
16Hy was die #48:16 Engel: 'n Naam vir die HereEngel
wat my verlos het
uit al die gevaar
waarin ek was.
Hy is die God wat die seuns
sal seën,
sodat my naam,
en ook die naam van my
# 48:16 voorvaders: Die eerste pa in 'n familie en elke pa daarna tot by iemand se eie oupa of pa voorvaders Abraham en Isak,
sal aanhou lewe.
God sal hulle seën
sodat hulle 'n groot volk
sal word in hierdie land.”
17Toe Josef sien dat sy pa sy regter-hand op Efraim se kop sit, het hy gedink dit is verkeerd. Hy neem toe sy pa se regter-hand en probeer om dit op Manasse se kop te sit. 18Josef het vir sy pa gesê: “Nee, Pa. Manasse is die oudste, sit jou regter-hand op sý kop.”
19Maar sy pa het geweier, hy het gesê: “Ek weet, my seun. Manasse sal ook 'n groot #48:19 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag hê en hulle sal 'n groot volk word. Maar sy jonger broer sal 'n groter nageslag as hy hê. Efraim se nageslag sal 'n groot, sterk volk word.”
20Jakob het Josef se twee seuns daardie dag geseën en gesê: “Dit sal baie goed gaan met julle. Wanneer die mense van Israel vir mekaar wil sê hulle hoop dit sal goed gaan, dan sal hulle julle name gebruik en sê: ‘Ek bid dat God dit met jou so goed sal laat gaan soos met Efraim en Manasse.’ ”
So het Jakob vir Efraim belangriker gemaak as vir Manasse.
21Jakob het vir Josef gesê: “Ek sal nou sterf, maar God sal by julle wees en Hy sal julle terugbring na die land van julle voorvaders. 22Ek gee nou vir jou meer as vir jou broers. Ek gee Sigem vir jou. Ek het daardie stad self gevat van die Amoriete met my swaard en my pyl en boog.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal