Genesis 41
ABA
41
Josef sê wat die farao se drome beteken
1Twee jaar later het die #41:1 farao: Hulle het die koning van Egipte “die farao” genoem. Dit is 'n woord in die Egiptiese taal en dit beteken “Groot huis”farao 'n droom gehad. Hy het gedroom hy staan langs die Nyl-rivier. 2Daar het sewe mooi vet koeie uit die rivier gekom, en hulle het gaan wei in die #41:2 riete: Lang plante wat by die water groeiriete langs die rivier. 3Daarna het daar ook sewe ander koeie uit die Nyl-rivier gekom. Hulle was lelik en maer en hulle het by die vet koeie op die rivier se wal gaan staan. 4Toe vreet die lelike, maer koeie die sewe mooi, vet koeie op. Daarna het die farao wakker geword. 5Hy het weer aan die slaap geraak en weer gedroom. Hy het gedroom daar is 'n koringplant en daar groei sewe mooi en vol #41:5 koring-aar: Die boonste stuk van die koringplant. Die koringkorrels is in die koring-aarkoring-are uit die koringplant.
6Daarna het daar ook sewe maer koring-are uitgekom. Die koring-are was verlep, want die warm #41:6 oostewind: In die land Israel en die land Egipte kom die oostewind uit die droë, warm woestyn. Die wind is baie warm en dit maak die groen plante dood, die wind maak alles droogoostewind het hulle droog gewaai. 7Die sewe maer koring-are het die sewe vet, vol koring-are ingesluk. Toe word die farao wakker, en hy het besef dat hy gedroom het. 8Die volgende oggend was die farao bekommerd oor sy drome. Hy het al die #41:8 waarsêers: Mense wat sê hulle weet wat ander mense nie kan weet nie. Hulle sê wat drome beteken en wat later sal gebeurwaarsêers laat roep, en ook die slim mense wat altyd vir hom moes sê wat die regte ding is om te doen. Die farao het vir hulle vertel wat hy gedroom het, maar daar was niemand wat vir hom kon sê wat sy drome beteken nie.
9Toe sê die hoof van die skinkers vir die farao: “Ek het iets vergeet en ek wil dit vandag vir jou vertel. 10'n Tyd gelede was jy kwaad vir ons en jy het my en die hoof van die bakkers in die tronk toegesluit, in die huis van die hoof van die #41:10 wagte: Soldate wat 'n koning moet beskerm of wat polisiewerk moet doenwagte wat jou oppas. 11Ons het een nag gedroom, ek en hy. Elkeen het sy eie droom gehad, en elkeen se droom het iets anders beteken. 12Saam met ons was daar 'n jong #41:12 Hebreër: 'n Ander naam vir “Israeliet.” Miskien beteken dit dat hy 'n *afstammeling is van Heber wat genoem word in Gen 11:16Hebreër. Hy was die #41:12 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslaaf van die hoof van jou wagte. Ons het vir hom vertel wat ons gedroom het, en hy het vir ons gesê wat ons drome beteken. 13Dit het alles gebeur presies soos hy dit vir ons gesê het: Jy het my werk vir my teruggegee en jy het die bakker laat ophang.”
14Toe het die farao vir Josef laat roep en hulle het hom gou uit die tronk gaan haal. Hy het gewas en geskeer en ander klere aangetrek en na die farao toe gegaan.
15Die farao sê toe vir Josef: “Ek het gedroom, maar niemand kan vir my sê wat die drome beteken nie. Ek het gehoor dat jy kan sê wat 'n droom beteken as jy dit hoor.”
16Josef het vir die farao gesê: “Dit is nie ék wat dit doen nie. Dit is Gód wat vir jou die regte antwoord sal gee.”
17Die farao sê toe vir Josef: “Ek het gedroom ek staan op die wal van die Nyl-rivier. 18Toe kom daar uit die rivier sewe vet, mooi koeie en hulle wei tussen die riete. 19Daarna het daar sewe ander koeie uitgekom na hulle toe. Hulle was baie lelik en maer. Ek het nog nooit leliker koeie in Egipte gesien nie. 20Die maer, lelike koeie vreet toe die sewe vet koeie op. 21Hulle het die vet koeie ingesluk, maar 'n mens kon nie sien dat hulle die vet koeie opgevreet het nie, want hulle was so maer soos voorheen. Toe het ek wakker geword.
22“Daarna het ek gedroom daar is 'n koringplant, en daar groei sewe koring-are uit die plant. Die koring-are was mooi en vol. 23Ná hulle het daar ook sewe droë, maer koring-are uitgekom. Die warm oostewind het hulle droog gewaai. 24Die sewe maer koring-are sluk toe die sewe mooi koring-are in.
“Ek het dit vertel vir die waarsêers, maar niemand kon vir my sê wat my drome beteken nie.”
25Josef het vir die farao gesê: “Die twee drome wat jy gehad het, beteken dieselfde. God het vir jou gesê wat Hy wil doen. 26Die sewe mooi koeie beteken sewe mooi jare, en die sewe mooi koring-are beteken ook sewe mooi jare en genoeg kos. Die drome beteken dieselfde. 27Die sewe maer, lelike koeie wat ná hulle uitgekom het, beteken sewe jare, en die sewe maer koring-are beteken ook sewe jare. Die warm oostewind het die koring-are droog gewaai. Daar sal sewe jaar lank #41:27 hongersnood: Wanneer daar min kos is om te eethongersnood wees. 28Dit is wat ek vir jou moet sê: God het vir jou gewys wat Hy gaan doen. 29Daar sal nou sewe jaar lank baie kos in die hele Egipte wees, meer as genoeg. 30Daarna sal daar sewe jaar lank hongersnood wees. Die mense sal vergeet hoe baie kos daar was. Die mense en die land sal arm word. 31Die mense sal nie meer kan onthou van die baie kos wat daar was nie, omdat dit dan so sleg sal gaan. 32Die droom het twee maal na jou toe gekom, want God het dit klaar besluit en Hy sal nie lank wag om dit te doen nie.”
Josef word die hoof oor die mense van Egipte
33Josef het gesê: “Jy moet nou 'n slim man kies en hom die hoof oor die mense van Egipte maak. 34Dit is wat jy moet doen: Jy moet #41:34 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare kies en aanstel oor Egipte en hulle moet een vyfde van die koring-oes bymekaarmaak in die sewe goeie jare. 35Wanneer hulle al die kos bymekaargemaak het, dan moet hulle die koring bêre en oppas in die #41:35 farao: Hulle het die koning van Egipte “die farao” genoem. Dit is 'n woord in die Egiptiese taal en dit beteken “Groot huis”farao se stoorkamers in die stede. 36Daar sal dan kos wees om te gebruik in die sewe jare wanneer die koring-oes min sal wees in Egipte. Dan sal dit nie so sleg gaan met die land nie.”
37Die farao en al sy amptenare het geluister na wat Josef gesê het en hulle het sy plan aanvaar. 38Die farao sê toe vir sy amptenare: “Daar is nie 'n ander man soos hierdie man nie. God het hierdie dinge vir hom gewys.”
39Die farao het vir Josef gesê: “God het alles vir jou geleer, en daar is niemand wat so slim is soos jy nie. 40Jy sal die hoof van die land wees. Al my mense moet luister na jou en hulle moet doen wat jy sê. Net ek sal belangriker wees as jy, omdat ek die farao is. 41Ek maak jou die hoof oor die hele Egipte.”
42Die farao haal toe sy ring af en hy sit dit aan Josef se vinger. Hy het vir Josef linne-klere gegee om aan te trek en hy het 'n goue ketting om sy nek gehang. 43Hy het vir Josef op sy tweede beste #41:43 oorlogkar: 'n Perdekar met twee wiele. Die mense het dit gebruik om oorlog te maakoorlogkar laat ry, en die mense het geskree: “Julle moet buig voor Josef!”
So het die farao vir Josef die hoof gemaak oor die hele Egipte. 44Die farao het vir Josef gesê: “Ek is die farao, maar almal in Egipte moet luister na jou, niemand mag iets doen as jy dit nie sê nie.”
45Die farao het vir Josef 'n ander naam gegee. Hy het hom Safenat-Paneag genoem en hy het vir Josef 'n vrou gegee. Haar naam was Asenat en sy was die dogter van Poti-Fera, die #41:45 priester: Iemand wat by die *tempel en die *altaar gewerk het. Hy moes werk met die *offers wat mense gebring hetpriester van die stad On.
46Josef was 30 jaar oud toe hy begin werk het by die farao, die koning van Egipte. Nadat die farao met hom gepraat het, het Josef deur die hele Egipte gery.
47Daar was sewe jaar lank baie kos in Egipte. 48Josef het al die koring laat bymekaarmaak in die sewe jaar toe daar baie kos in Egipte was. Hy het die koring-oes van elke deel van die land gebêre in die stede wat daar naby was. 49Josef het die koring in die stoorkamers gebêre. Dit was baie, so baie soos die sand van die see. Hy het later opgehou om alles te weeg, want dit was te veel.
50Josef en sy vrou Asenat het twee seuns gehad. Hulle is gebore vóór die tyd toe daar hongersnood was. Asenat was die dogter van Poti-Fera, die priester van On. 51Josef het sy oudste seun #41:51 Manasse: Die naam beteken “Vergeet”Manasse genoem. Hy het gesê: “God het my gehelp om te vergeet dat ek swaargekry het, en ook om te vergeet van my familie.”
52Josef het sy tweede seun #41:52 Efraim: Die naam beteken “*Vrugbaar maak”Efraim genoem. Hy het gesê: “God het my #41:52 vrugbaar: Wanneer mense vrugbaar is, dan kry hulle baie kindersvrugbaar gemaak in die land waar ek baie swaar gekry het.”
53Die sewe goeie jare het verbygegaan, die jare toe daar baie kos in Egipte was. 54Daarna het die sewe slegte jare begin, die jare toe daar min kos was. Dit was presies soos Josef gesê het. Daar was min kos in al die ander lande, maar in Egipte was daar genoeg kos. 55Toe die mense van Egipte begin honger ly, het hulle vir die farao kos gaan vra. Die farao het vir al die mense van Egipte gesê: “Gaan na Josef toe en doen wat hy vir julle sê.”
56Toe die kos in die land min word, het Josef die stoorkamers oopgemaak en hy het koring aan die Egiptenaars verkoop. 57Die mense van die ander lande het ook na Egipte gekom om koring te koop, want daar was baie min kos op die hele aarde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal