1 Samuel 22
ABA
22
Dawid in die land Moab
1Dawid het weggegaan van koning Akis en hy het in die Adullam-grot gaan wegkruip. Sy broers en sy hele familie het gehoor dat hy daar is en hulle het na hom toe gegaan. 2Almal wat probleme gehad het, het na Dawid toe gekom, en ook almal wat geld geskuld het en almal wat kwaad was vir ander mense. Dawid was hulle leier, en daar was omtrent 400 manne by hom. 3Dawid het weggegaan van die Adullam-grot na die stad Mispe in Moab en hy het vir die koning van Moab gevra: “Mag my ouers asseblief by julle kom bly totdat ek weet wat God met my sal doen.”
4Dawid het vir sy ouers woonplek gekry by die koning van Moab, en hulle het daar gebly terwyl Dawid in die berge weggekruip het. 5Maar die #22:5 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofeet Gad het vir Dawid gesê: “Jy moenie aanhou om hier in die berge weg te kruip nie, jy moet na die land Juda gaan.”
Dawid het toe gegaan en hy het in die Geret-bos gaan woon.
Saul laat die priesters in Nob doodmaak
6Saul het gehoor dat Dawid en sy manne in die Geret-bos is. Saul het by die stad Gibea op 'n hoë plek onder 'n tamariskboom gesit. Hy het sy spies in sy hand vasgehou, en al sy #22:6 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare het by hom gestaan. 7Hy sê toe vir hulle: “Manne van die #22:7 Benjamin-stam: Die families wat saam die *nageslag is van Jakob se seun BenjaminBenjamin-stam, julle moet luister: Dink julle Dawid sal ook vir julle almal koringlande en #22:7 wingerd: Die *wingerdstokke wat saam op 'n stuk grond groeiwingerde gee? Dink julle hy sal julle ook almal #22:7 offisier: 'n Soldaat wat die hoof is oor ander soldateoffisiere maak oor 1 000 manne of oor 100 manne? 8Julle het almal planne gemaak teen my. Niemand het vir my kom sê dat my seun 'n #22:8 ooreenkoms: Wanneer mense 'n ooreenkoms maak, dan belowe hulle om mekaar te help of om reg te doen aan mekaar sodat daar vrede tussen hulle sal wees, of hulle belowe om iets vir mekaar te doenooreenkoms gemaak het met die seun van Isai nie. Niemand van julle is bekommerd oor my nie. Niemand het vir my kom sê dat my seun vir Dawid, my amptenaar, #22:8 opstandig: Ongehoorsaam en hardkoppigopstandig gemaak het teen my nie. Dit is wat Dawid vandag doen, hy lê en wag om my aan te val.”
9Die Edomiet Doëg het by die amptenare van Saul gestaan. Hy het vir Saul gesê: “Ek het gesien Dawid seun van Isai het na die stad Nob gekom na Agimelek seun van Agitub toe. 10Agimelek het tot die Here gebid en gevra of dit goed sal gaan met Dawid en hy het vir Dawid padkos gegee. Hy het ook die swaard van die Filistyn Goliat vir Dawid gegee.”
11Die koning het toe vir Agimelek seun van Agitub en sy hele familie laat roep. Hulle was die #22:11 priester: Iemand wat by die *tempel en die *altaar gewerk het. Hy moes werk met die *offers wat mense gebring hetpriesters in Nob en hulle het almal na die koning toe gekom. 12Saul het gesê: “Seun van Agitub, luister.”
Agimelek het gesê: “Ek luister, Meneer.”
13Saul vra toe vir Agimelek: “Hoekom het julle planne gemaak teen my, jy en die seun van Isai? Jy het vir hom kos en 'n swaard gegee en jy het vir die Here gevra of dit goed sal gaan met hom. Daarom is hy opstandig en daarom wil hy veg teen my. Hy lê vandag en wag om my aan te val.”
14Agimelek sê toe vir die koning: “Maar 'n mens kan vir Dawid glo, 'n mens kan hom meer glo as vir jou ander amptenare. Hy is jou skoonseun en hy is die hoof oor die mense wat jou moet oppas. Almal in jou familie respekteer hom. 15Dit is ook nie die eerste maal dat ek tot die Here bid en vra of dit goed sal gaan met Dawid nie. Nee, die koning moenie dink dat ek en my familie iets gedoen het wat verkeerd is nie, want ek het niks geweet van planne teen jou nie, heeltemal niks.”
16Maar die koning het gesê: “Agimelek, jy moet sterf, dit is seker, jy en jou hele familie.”
17Die koning sê toe vir die manne wat by hom staan: “Julle moet die priesters aanval en julle moet hulle doodmaak, want hulle het ook vir Dawid gehelp. Hulle het geweet dat hy vlug en hulle het dit nie vir my kom sê nie.”
Maar die amptenare van die koning wou nie die priesters van die Here aanval en doodmaak nie. 18Die koning sê toe vir Doëg: “Dan moet jý die priesters aanval.”
Die Edomiet Doëg het toe die priesters aangeval. Hy het daardie dag 85 priesters doodgemaak, manne wat die linne-#22:18 skouer-kleed: 'n Stuk klere wat die *hoëpriester moes aantrek wanneer hy in die *tempel werk, of wat 'n *priester moes gebruik wanneer hy moes sê wat die Here antwoord wanneer iemand iets vir Hom vraskouer-kleed dra. 19Hy het ook almal in die priesterstad Nob doodgesteek: mans en vroue, kinders en babas, beeste, donkies en skape. 20Maar Abjatar, een seun van Agimelek, het weggehardloop en hy het nie gesterf nie. Hy het na Dawid toe gevlug 21en hy het vir Dawid vertel dat Saul die priesters van die Here doodgemaak het. 22Dawid het vir Abjatar gesê: “Ek het daardie dag geweet dat die Edomiet Doëg daar is en dat hy vir Saul sal vertel. Dit is mý skuld dat jou hele familie gesterf het. 23Jy moet by my bly, jy moenie bekommerd wees nie. Die man wat vir jou wil doodmaak, wil ook vir my doodmaak, maar jy sal veilig wees by my.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal