YouVersion Logo
Search Icon

Openbaring 19

19
Lied van overwinning
1En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.
2Want #Openb. 15:3; 16:7Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij #Deut. 32:43; Openb. 18:20het bloed van Zijn dienstknechten aan haar#19:2 aan haar - Letterlijk: uit haar hand. gewroken heeft.
3En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! #Jes. 34:10; Openb. 14:11; 18:18En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.
4En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!
5En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!
De bruiloft van het Lam
6En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, #Openb. 11:17is Koning geworden.
7Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, #Matt. 22:2; Luk. 14:16want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
8En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
9En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: #Openb. 21:5Dit zijn de waarachtige woorden van God.
10 # Openb. 22:8 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: #Hand. 10:26; 14:14; Openb. 22:9Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.
Overwinning van Christus op de valse profeet
11En ik zag de hemel geopend, en zie, #Openb. 6:2een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
12En Zijn ogen waren #Openb. 1:14als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13En Hij was bekleed met een #Jes. 63:1in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: #Joh. 1:1; 1 Joh. 1:1Het Woord van God.
14En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in #Matt. 28:3; Openb. 4:4; 7:9fijn linnen, wit en smetteloos.
15 # Vers 21; Openb. 2:16 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden #Ps. 2:9; Openb. 2:27met een ijzeren staf. #Jes. 63:3; Openb. 14:19,20En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn#19:15 van de grimmige toorn - Letterlijk: van de toorn en van de gramschap. van de almachtige God.
16Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: #1 Tim. 6:15; Openb. 17:14Koning der koningen en Heere der heren.
17En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: #Jer. 12:9; Ezech. 39:17Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,
18om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.
19En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
20En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid #Deut. 13:1; Matt. 24:24; Openb. 13:12,13; 16:14de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest #Openb. 13:16ontvangen hadden en die #Openb. 13:15zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden #Dan. 7:11; Openb. 20:10levend geworpen in de poel van vuur, die #Openb. 14:10van zwavel brandt.
21En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

Currently Selected:

Openbaring 19: HSV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy