Psalm 100
HSV

Psalm 100

100
De HEERE is goed
1Een lofpsalm.
Juich voor de HEERE, heel de aarde;
2dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
3Weet dat de HEERE God is;
Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – #100:3 en niet wij - Of: wij zijn van Hem.
Zijn volk en #Ps. 95:7; Ezech. 34:30,31de schapen van Zijn weide.
4Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
Zijn voorhoven met een lofzang;
loof Hem, prijs Zijn Naam.
5Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Learn More About Herziene Statenvertaling