Spreuken 19:16-23

Spreuken 19:16-23 HSV

Wie het gebod in acht neemt, bewaart zijn leven, wie zijn wegen veracht, zal sterven. Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Breng uw zoon gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is, maar laat het niet in u opkomen hem te doden. Wie door het dolle heen is, moet daarvoor boeten, want als u hem ervan redt, moet u daarmee nog doorgaan. Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt. In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand. Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man. De vreze des HEEREN is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht.
HSV: Herziene Statenvertaling
Share

Spreuken 19:16-23

Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Spreuken 19:16-23