YouVersion Logo
Search Icon

Genesis 1

1
De schepping
1 # Job 38:4; Ps. 33:6; 89:12; 136:5; Hand. 14:15; 17:24; Hebr. 11:3 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
5En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:#1:5 Toen … geweest - Letterlijk: En het werd avond en het werd morgen; zie ook de verzen 8, 13, 19, 23 en 31. de eerste dag.
6 # Ps. 33:6; 104:2; 136:5; Spr. 8:28; Jes. 42:5; Jer. 10:12; 51:15 En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!
7En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat #Ps. 33:7; 136:6; Spr. 8:24onder het gewelf is, en het water dat #Ps. 148:4boven het gewelf is. En het was zo.
8En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.
9En God zei: #Job 26:10; 38:8; Ps. 24:2; 33:7; 136:6Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.
10En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.
11En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.
12En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.
13Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.
14En God zei: #Ps. 136:7Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!
15 # Deut. 4:19; Jer. 31:35 En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.
16En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.
17En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
18om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was.
19Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.
20En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!
21En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.
22En God zegende ze en zei: #Gen. 8:17Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde!
23Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.
24En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
25En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
26En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
27En God schiep de mens #Gen. 5:1; 9:6; 1 Kor. 11:7; Efez. 4:24; Kol. 3:10naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; #Matt. 19:4mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28En God zegende hen en God zei tegen hen: #Gen. 8:17; 9:1,2,7Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
29En God zei: Zie #Gen. 9:3; Ps. 104:14,15Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
30 # Ps. 104:14 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, #Deut. 32:4; Mark. 7:37het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Currently Selected:

Genesis 1: HSV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy