Efeze 1
HSV

Efeze 1

1
Afzender, geadresseerden, groet
1Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, #Rom. 1:7; 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:
2 # Gal. 1:3; 1 Petr. 1:2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3Gezegend zij #2 Kor. 1:3; 1 Petr. 1:3de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4 # Joh. 15:16; 2 Tim. 1:9 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, #Luk. 1:75; Efez. 5:27; Kol. 1:22; 2 Tim. 1:9; Tit. 2:12opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft #Matt. 3:17in de Geliefde.
7 # Hand. 20:28; Kol. 1:14; Hebr. 9:12; 1 Petr. 1:18 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
8die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,
9toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, #Rom. 16:25; Efez. 3:9; Kol. 1:26; 2 Tim. 1:9; Tit. 1:2; 1 Petr. 1:20het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10om in de bedeling van #Gen. 49:10; Dan. 9:24; Gal. 4:4de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
11In Hem zijn wij ook #Rom. 8:17een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.
13In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, #Rom. 8:15; 2 Kor. 1:22; 5:5; Efez. 4:30verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
14Die het onderpand is van onze erfenis, tot #Ex. 19:5; Deut. 7:6; 14:2; 26:18; Rom. 8:23; 1 Petr. 2:9de verlossing die ons ten deel viel,#1:14 de verlossing … ten deel viel - Letterlijk: de verlossing van de verkrijging. tot lof van Zijn heerlijkheid.
Christus het hoofd van de gemeente
15 # Filipp. 1:3; Kol. 1:3; 1 Thess. 1:2; 2 Thess. 1:3 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,
16houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,
17opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,
18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,
19en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, #Kol. 2:12overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
20die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte #Ps. 110:1; Hand. 2:34; 1 Kor. 15:25; Kol. 3:1; Hebr. 1:3; 10:12; 1 Petr. 3:22en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,
21ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.
22 # Ps. 8:7; Matt. 28:18; 1 Kor. 15:27; Hebr. 2:8 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,
23 # Rom. 12:5; 1 Kor. 12:27; Efez. 4:16; 5:23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Learn More About Herziene Statenvertaling

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.