Apocalipsa 16
VDC

Apocalipsa 16

16
1Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care zicea celor#Cap. 15:1. șapte îngeri: „Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei#Cap. 14:10; 15:7. lui Dumnezeu!” 2Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe#Cap. 8:7. pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit#Exod 9:9-11. pe oamenii care#Cap. 13:16,17. aveau semnul fiarei și care#Cap. 13:14. se închinau icoanei ei. 3Al doilea a vărsat potirul lui în#Cap. 8:8. mare. Și marea s-a#Exod 7:17,20. făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și#Cap. 8:9. a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. 4Al treilea a vărsat potirul lui în#Cap. 8:10. râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au#Exod 7:20. făcut sânge. 5Și am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept#Cap. 15:3. ești Tu, Doamne, care#Cap. 1:4,8; 4:8; 11:17. ești și care erai! Tu ești Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 6Fiindcă aceștia au#Mat. 23:34,35. Cap. 13:15. vărsat sângele sfinților#Cap. 11:18; 18:20. și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge#Is. 49:26.. Și sunt vrednici.” 7Și am auzit altarul zicând: „Da, Doamne#Cap. 15:3. Dumnezeule, Atotputernice, adevărate#Cap. 13:10; 14:10; 19:2. și drepte sunt judecățile Tale!” 8Al patrulea a vărsat potirul lui peste#Cap. 8:12. soare. Și#Cap. 9:17,18; 14:18. soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au#Vers. 11,21. hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și#Dan. 5:22,23. Cap. 9:20. nu s-au pocăit ca să-I#Cap. 11:13; 14:7. dea slavă. 10Al cincilea a vărsat potirul lui peste#Cap. 13:2. scaunul de domnie al fiarei. Și#Cap. 9:2. împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își#Cap. 11:10. mușcau limbile de durere. 11Și au#Vers. 9,21. hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor#Vers. 2. lor rele și#Vers. 9. nu s-au pocăit de faptele lor. 12Al șaselea a vărsat potirul lui peste#Cap. 9:14. râul cel mare, Eufrat. Și#Ier. 50:38; 51:36. apa lui a secat, ca#Is. 41:2,25. să fie pregătită calea împăraților care au să vină din Răsărit. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului#1 Ioan 4:1-3. și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos#Cap. 12:3,9. trei duhuri necurate#Cap. 19:20; 20:10., care semănau cu niște broaște. 14Acestea sunt#1 Tim. 4:1. Iac. 3:15. duhuri de draci, care fac#2 Tes. 2:9. Cap. 13:13,14; 19:20. semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg#Luca 2:1., ca să-i strângă pentru războiul#Cap. 17:14; 19:19; 20:8. zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. 15„Iată#Mat. 24:43. 1 Tes. 5:2. 2 Pet. 3:10. Cap. 3:3., Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca#2 Cor. 5:3. Cap. 3:4,18. să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile#Cap. 19:19. cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon. 17Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a#Cap. 21:6. isprăvit!” 18Și au urmat#Cap. 4:5; 8:5; 11:19. fulgere, glasuri, tunete și s-a#Cap. 11:13. făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum#Dan. 12:1., de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea#Cap. 14:8; 17:18. cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a#Cap. 18:5. adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i#Is. 51:17,22. Ier. 25:15,16. Cap. 14:10. dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. 20Toate#Cap. 6:14. ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. 21O#Cap. 11:19. grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii#Vers. 9,11. au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei#Exod 9:23-25. grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.