Psalmul 50
VDC

Psalmul 50

50
PSALMUL 50
Un psalm al lui Asaf
1Dumnezeu#Neem. 9:32. Is. 9:6. Ier. 32:18., da, Dumnezeu, Domnul, vorbește
și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.
2Din Sion, care este întruparea#Ps. 48:2. frumuseţii desăvârșite,
de acolo strălucește Dumnezeu#Deut. 33:2. Ps. 80:1..
3Dumnezeul nostru vine și nu tace.
Înaintea Lui merge un foc#Lev. 10:2. Num. 16:35. Ps. 97:3. Dan. 7:10. mistuitor
și împrejurul Lui, o furtună puternică.
4El#Deut. 4:26; 31:28; 32:1. Is. 1:2. Mica 6:1,2. strigă spre ceruri sus
și spre pământ, ca să judece pe poporul Său:
5„Strângeţi-Mi pe credincioșii#Deut. 33:3. Is. 13:3. Mei,
care#Exod 24:7. au făcut legământ cu Mine prin jertfă!”
6Atunci, cerurile#Ps. 97:6. vor vesti dreptatea Lui,
căci Dumnezeu#Ps. 75:7. este Cel ce judecă. (Oprire)
7„Ascultă#Ps. 81:8., poporul Meu, și voi vorbi;
ascultă, Israele, și te voi înștiinţa!
Eu sunt Dumnezeu#Exod 20:2., Dumnezeul tău.
8Nu#Osea 6:6. pentru jertfele tale te#Is. 1:11. Ier. 7:22. mustru,
căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.
9Nu#Mica 6:6. Fapte 17:25. voi lua tauri din casa ta,
nici ţapi din staulele tale.
10Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor,
toate fiarele munţilor cu miile lor.
11Eu cunosc toate păsările de pe munţi
și tot ce se mișcă pe câmp este al Meu.
12Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aș spune ţie,
căci#Exod 19:5. Deut. 10:14. Iov 41:11. Ps. 24:1. 1 Cor. 10:26,28. a mea este lumea și tot ce cuprinde ea.
13Oare mănânc Eu carnea taurilor?
Oare beau Eu sângele ţapilor?
14Adu ca jertfă#Osea 14:2. Evr. 13:15. lui Dumnezeu mulţumiri
și împlinește-ţi#Deut. 23:21. Iov 22:27. Ps. 76:11. Ecl. 5:4,5. juruinţele făcute Celui Preaînalt!
15Cheamă-Mă#Iov 22:27. Ps. 91:15; 107:6,13,19,28. Zah. 13:9. în ziua necazului
și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă#Vers. 23. Ps. 22:23. vei proslăvi!”
16Dumnezeu zice însă celui rău:
„Ce tot înșiri tu legile Mele
și ai în gură legământul Meu,
17când#Rom. 2:21,22. tu urăști mustrările
și arunci#Neem. 9:26. cuvintele Mele înapoia ta?
18Dacă vezi un hoţ, te unești#Rom. 1:32. cu el
și te însoţești cu#1 Tim. 5:22. preacurvarii.
19Dai drumul gurii la rău
și limba ta#Ps. 52:2. urzește vicleșuguri.
20Stai și vorbești împotriva fratelui tău,
clevetești pe fiul mamei tale.
21Iată ce ai făcut, și#Ecl. 8:11,12. Is. 26:10; 57:11. Eu am tăcut.
Ţi-ai închipuit#Rom. 2:4. că Eu sunt ca tine.
Dar te#Ps. 90:8. voi mustra și îţi voi pune totul sub ochi!
22Luaţi seama dar, voi, care uitaţi#Iov 8:13. Ps. 9:17. Is. 51:13. pe Dumnezeu,
ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape.
23Cine#Ps. 27:6. Rom. 12:1. aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește,
și celui#Gal. 6:16. ce veghează asupra căii lui,
aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu