Psalmul 132
VDC
132
PSALMUL 132
O cântare a treptelor
1Doamne, adu-Ţi aminte de David
și de toate necazurile lui!
2Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului
și a făcut#Ps. 65:1. următoarea juruinţă Puternicului#Gen. 49:24. lui Iacov:
3„Nu voi intra în cortul în care locuiesc,
nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc,
4nu#Prov. 6:4. voi da somn ochilor mei,
nici aţipire pleoapelor mele
5până nu voi găsi#Fapte 7:46. un loc pentru Domnul,
o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.”
6Iată, am auzit vorbindu-se despre el la#1 Sam. 17:12. Efrata,
l-am găsit#1 Sam. 7:1. în#1 Cron. 13:5. ogorul Iaar…
7„Haidem la locuinţa Lui,
#Ps. 5:7; 99:5. ne închinăm înaintea așternutului picioarelor Lui!…
8Scoală-Te#Num. 10:35. 2 Cron. 6:41,42., Doamne, vino la locul Tău de odihnă,
Tu și chivotul#Ps. 78:61. măreţiei Tale!
9Preoţii Tăi să se îmbrace#Iov 39:14. Vers. 16. Is. 61:10. în neprihănire
și credincioșii Tăi să scoată strigăte de bucurie!
10Pentru robul Tău David,
nu lepăda pe unsul Tău!”
11Domnul#Ps. 89:3. a jurat lui David adevărul
și nu Se va întoarce de la ce a jurat:
„Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din#2 Sam. 7:12. 1 Împ. 8:25. 2 Cron. 6:16. Luca 1:69. Fapte 2:30. trupul tău.
12Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu
și învăţăturile Mele pe care li le voi da,
vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.”
13Da#Ps. 48:1,2., Domnul a ales Sionul,
l-a dorit ca locuinţă a Lui și a zis:
14„Acesta#Ps. 68:16. este locul Meu de odihnă pe vecie;
voi locui în el, căci l-am dorit.
15Îi voi#Ps. 147:14. binecuvânta din belșug hrana,
voi sătura cu pâine pe săracii lui.
16Voi îmbrăca în#2 Cron. 6:41. Vers. 9. Ps. 149:4. mântuire pe preoţii lui
și#Osea 11:12. credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie.
17Acolo#Ezec. 29:21. Luca 1:69. voi înălţa puterea lui David,
voi pregăti#1 Împ. 15:4. 2 Cron. 21:7. o candelă unsului Meu,
18voi îmbrăca#Ps. 35:26; 109:29. cu rușine pe vrăjmașii lui
și peste el va străluci cununa lui.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu