Proverbele 3
VDC
3
Folosul temerii de Dumnezeu și al înţelepciunii
1Fiule, nu uita învăţăturile mele
și păstrează în inima#Deut. 8:1; 30:16,20. ta sfaturile mele!
2Căci ele îţi vor lungi zilele și anii vieţii tale
și-ţi vor aduce multă pace#Ps. 119:165..
3Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia:
leagă-ţi-le#Exod 13:9. Deut. 6:8. Cap. 6:21; 7:3. la gât,
scrie-le#Ier. 17:1. 2 Cor. 3:3. pe tăbliţa inimii tale!
4Și, astfel, vei căpăta trecere#Ps. 111:10. 1 Sam. 2:26. Luca 2:52. Fapte 2:47. Rom. 14:18. și minte sănătoasă
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
5Încrede-te#Ps. 37:3,5. în Domnul din toată inima ta
și nu#Ier. 9:23. te bizui pe înţelepciunea ta!
6Recunoaște-L#1 Cron. 28:9. în toate căile tale,
și El îţi va netezi#Ier. 10:23. cărările.
7Nu te socoti singur#Rom. 12:16. înţelept;
teme-te#Iov 1:1. Cap. 16:6. de Domnul și abate-te de la rău!
8Aceasta va aduce sănătate trupului tău
și răcorire oaselor#Iov 21:24. tale.
9Cinstește#Exod 22:29; 23:19; 34:26. Deut. 26:2. Mal. 3:10. Luca 14:13. pe Domnul cu averile tale
și cu cele dintâi roade din tot venitul tău,
10căci#Deut. 28:8. atunci grânarele îţi vor fi pline de belșug
și teascurile tale vor geme de must.
Fericirea și înţelepciunea adevărată
11Fiule#Iov 5:17. Ps. 94:12. Evr. 12:5,6. Apoc. 3:19., nu dispreţui mustrarea Domnului
și nu te mâhni de pedepsele Lui!
12Căci Domnul mustră pe cine iubește,
ca un părinte#Deut. 8:5. pe copilul pe care-l iubește!
13Ferice#Cap. 8:34,35. de omul care găsește înţelepciunea
și de omul care capătă pricepere!
14Căci câștigul#Iov 28:13. Ps. 19:10. Cap. 2:4; 8:11,19; 16:16. pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului,
și venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15ea este mai de preţ decât mărgăritarele
și toate comorile#Mat. 13:44. tale nu se pot asemui cu ea.
16În dreapta ei este o viaţă lungă#Cap. 8:18. 1 Tim. 4:8.;
în stânga ei, bogăţie și slavă.
17Căile#Mat. 11:29,30. ei sunt niște căi plăcute
și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice.
18Ea este un pom de#Gen. 2:9; 3:22. viaţă pentru cei ce o apucă,
și cei ce o au sunt fericiţi.
19Prin înţelepciune a întemeiat Domnul#Ps. 104:24; 136:5. Cap. 8:27. Ier. 10:12; 51:15. pământul
și prin pricepere a întărit El cerurile;
20prin știinţa#Gen. 1:9. Lui s-au deschis adâncurile
și strecoară norii#Deut. 33:28. Iov 36:28. roua.
21Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi:
păstrează înţelepciunea și chibzuinţa,
22căci ele vor fi viaţa sufletului tău
și podoaba#Cap. 1:9. gâtului tău!
23Atunci#Ps. 37:24; 91:11,12. Cap. 10:9. vei merge cu încredere pe drumul tău,
și piciorul nu ţi se va poticni.
24Când#Lev. 26:6. Ps. 3:5; 4:8. te vei culca, vei fi fără teamă,
și când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25Nu te teme nici de spaimă năprasnică#Ps. 91:5; 112:7.,
nici de o năvălire din partea celor răi,
26căci Domnul va fi nădejdea ta
și El îţi va păzi piciorul de cădere.
Îndemnuri la o bună vieţuire
27Nu opri o binefacere#Rom. 13:7. Gal. 6:10. celui ce are nevoie de ea,
când poţi s-o faci.
28Nu#Lev. 19:13. Deut. 24:15. zice aproapelui tău: „Du-te și vino iarăși;
îţi voi da mâine”,
când ai de unde să dai!
29Nu gândi rău împotriva aproapelui tău,
când locuiește liniștit lângă tine!
30Nu te certa#Rom. 12:18. fără pricină cu cineva,
când nu ţi-a făcut niciun rău!
31Nu pizmui pe omul asupritor#Ps. 37:1; 73:3. Cap. 24:1.
și nu alege niciuna din căile lui!
32Căci Domnul urăște pe oamenii stricaţi,
dar este prieten cu cei fără prihană#Ps. 25:14..
33Blestemul#Lev. 26:14. Ps. 37:22. Zah. 5:4. Mal. 2:2. Domnului este în casa celui rău,
dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează#Ps. 1:3..
34Când are a face cu cei batjocoritori,
Își bate joc de ei,
dar celor smeriţi#Iac. 4:6. 1 Pet. 3:5. le dă har.
35Înţelepţii vor moșteni slava,
dar partea celor nebuni este rușinea.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu