Proverbele 25
VDC

Proverbele 25

25
1Iată încă#1 Împ. 4:32. vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
2Slava#Deut. 29:29. Rom. 11:33. lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,
dar slava împăraților stă în cercetarea#Iov 29:16. lucrurilor.
3Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului
și inima împăraților sunt nepătrunse.
4Scoate#2 Tim. 2:21. zgura din argint
și argintarul va face din el un vas ales!
5Scoate#Cap. 20:8. și pe cel rău dinaintea împăratului
și scaunul lui de domnie#Cap. 16:12; 29:14. se va întări prin neprihănire.
6Nu te făli înaintea împăratului
și nu lua locul celor mari;
7căci#Luca 14:8-10. este mai bine să ți se zică: „Suie-te mai sus!”
decât să fii coborât înaintea voievodului
pe care ți-l văd ochii.
8Nu#Cap. 17:14. Mat. 5:25. te grăbi să te iei la ceartă,
ca nu cumva, la urmă, să nu știi ce să faci
când te va lua la ocări aproapele tău.
9Apără-ți#Mat. 5:25; 18:15. pricina împotriva aproapelui tău,
dar nu da pe față taina altuia,
10ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine
și să-ți iasă nume rău, care să nu se mai șteargă!
11Un cuvânt spus la vremea potrivită
este ca niște mere#Cap. 15:23. Is. 50:4. de aur într-un coșuleț de argint.
12Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat,
așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare.
13Ca#Cap. 13:17. răcoreala zăpezii pe vremea secerișului,
așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite:
el înviorează sufletul stăpânului său.
14Ca norii#Iuda 12. și vântul fără ploaie,
așa este un om care#Cap. 20:6. se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.
15Prin#Gen. 32:4. 1 Sam. 25:24. Cap. 15:1; 16:14. răbdare se înduplecă un voievod
și o limbă dulce poate zdrobi oase.
16Dacă#Vers. 27. dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge,
ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură.
17Calcă rar în casa aproapelui tău,
ca să nu se sature de tine și să te urască.
18Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită,
așa este un om care#Ps. 57:4; 120:3,4. Cap. 12:18. face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.
19Ca un dinte stricat și ca un picior care șchioapătă,
așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.
20Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră,
așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.
21Dacă#Dan. 6:18. Rom. 12:15. este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce,
dacă-i este sete, dă-i apă să bea!
22Căci#Exod 23:4,5. Mat. 5:44. Rom. 12:20., făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui,
și#2 Sam. 16:12. Domnul îți va răsplăti.
23Vântul#Iov 37:22. de miazănoapte aduce ploaia
și limba#Ps. 101:5. clevetitoare aduce o față mâhnită.
24Mai#Cap. 19:13; 21:9,19. bine să locuiești într-un colț pe acoperiș
decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare.
25Ca apa proaspătă pentru un om obosit,
așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată.
26Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat,
așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.
27Nu#Vers. 16. este bine să mănânci multă miere:
tot așa, nu este o cinste să#Cap. 27:2. alergi după slava ta însuți.
28Omul care#Cap. 16:32. nu este stăpân pe sine
este ca o cetate surpată și fără ziduri.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.