Proverbele 10
VDC

Proverbele 10

10
Binecuvântarea dreptății, blestemul păcatului
1Pildele lui Solomon.
Un fiu#Cap. 15:20; 17:21,25; 19:13; 29:3,15. înțelept este bucuria tatălui,
dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.
2Comorile câștigate pe nedrept nu#Ps. 49:6. Cap. 11:4. Luca 12:19,20. folosesc,
dar#Dan. 4:27. neprihănirea izbăvește de la moarte.
3Domnul#Ps. 10:14; 34:9,10; 37:25. nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame,
dar îndepărtează pofta celor răi.
4Cine lucrează cu o mână#Cap. 12:24; 19:15. leneșă sărăcește,
dar mâna#Cap. 13:4; 21:5. celor harnici îmbogățește.
5Cine strânge vara este un om chibzuit,
cine doarme în timpul seceratului este un om#Cap. 12:4; 17:2; 19:26. care face rușine.
6Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări,
dar gura#Vers. 11. Est. 7:8. celor răi ascunde silnicie.
7Pomenirea#Ps. 9:5,6; 112:6. Ecl. 8:10. celui neprihănit este binecuvântată,
dar numele celor răi putrezește.
8Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile,
dar#Vers. 10. cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.
9Cine#Ps. 23:4. Cap. 28:18. Is. 33:15,16. umblă fără prihană umblă fără teamă,
dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.
10Cine#Cap. 6:13. clipește din ochi este o pricină de întristare
și#Vers. 8. cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.
11Gura#Ps. 37:30. Cap. 13:14; 18:4. celui neprihănit este un izvor de viață,
dar gura#Ps. 107:42. Vers. 6. celor răi ascunde silnicie.
12Ura stârnește certuri,
dar dragostea#Cap. 17:9. 1 Cor. 13:4. 1 Pet. 4:8. acoperă toate greșelile.
13Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea,
dar nuiaua#Cap. 26:3. este pentru spatele celui fără minte.
14Înțelepții păstrează știința,
dar gura#Cap. 18:7; 21:23. nebunului este o pieire apropiată.
15Averea#Iov 31:24. Ps. 52:7. Cap. 18:11. 1 Tim. 6:17. este o cetate întărită pentru cel bogat,
dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor.
16Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață,
iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat.
17Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții,
dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite.
18Cine ascunde ura are buze mincinoase,
și cine#Ps. 15:3. răspândește bârfelile este un nebun.
19Cine vorbește#Ecl. 5:3. mult nu se poate să nu păcătuiască,
dar cel#Iac. 3:2. ce-și ține buzele este un om chibzuit.
20Limba celui neprihănit este argint ales;
inima celor răi este puțin lucru.
21Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni,
dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.
22Binecuvântarea#Gen. 24:35; 26:12. Ps. 37:22. Domnului îmbogățește
și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.
23Pentru cel nebun este#Cap. 14:9; 15:21. o plăcere să facă răul,
dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.
24Celui rău, de#Iov 15:21. ce se teme, aceea i se întâmplă,
dar celor neprihăniți#Ps. 145:19. Mat. 5:6. 1 Ioan 5:14,15. li se împlinește dorința.
25Cum trece vârtejul, așa#Ps. 37:9,10. piere cel rău,
dar cel#Ps. 15:5. Vers. 30. Mat. 7:24,25; 16:18. neprihănit are temelii veșnice.
26Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi,
așa este leneșul pentru cel ce-l trimite.
27Frica#Cap. 9:11. de Domnul lungește zilele,
dar anii#Iov 15:32,33; 22:16. Ps. 55:23. Ecl. 7:17. celui rău sunt scurtați.
28Așteptarea#Iov 8:13; 11:20. Ps. 112:10. Cap. 11:7. celor neprihăniți nu va fi decât bucurie,
dar#Ps. 1:6; 37:20. nădejdea celor răi va pieri.
29Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat,
dar este o topenie pentru cei ce fac răul.
30Cel neprihănit#Ps. 37:22,29; 125:1. Vers. 25. nu se va clătina niciodată,
dar cei răi nu vor locui în țară.
31Gura#Ps. 37:20. celui neprihănit scoate înțelepciune,
dar limba stricată va fi nimicită.
32Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute,
dar gura celor răi spune răutăți.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.