Proverbele 1
VDC

Proverbele 1

1
Strigarea înţelepciunii
1Pildele#1 Împ. 4:32. Cap. 10:1; 25:1. Ecl. 12:9. lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
2pentru cunoașterea înţelepciunii și învăţăturii,
pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3pentru#Cap. 2:1,9. căpătarea învăţăturilor de bun-simţ,
de dreptate, de judecată și de nepărtinire;
4ca să dea celor#Cap. 9:4. neîncercaţi agerime de minte,
tânărului cunoștinţă și chibzuinţă,
5să asculte#Cap. 9:9. însă și înţeleptul, și își va mări știinţa,
și cel priceput, și va căpăta iscusinţă
6pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,
înţelesul cuvintelor înţelepţilor și al cuvintelor lor cu tâlc#Ps. 78:2..
7Frica de Domnul este începutul#Iov 28:28. Ps. 111:10. Cap. 9:10. Ecl. 12:13. știinţei,
dar nebunii nesocotesc înţelepciunea și învăţătura.
8Ascultă, fiule#Cap. 4:1; 6:20., învăţătura tatălui tău
și nu lepăda îndrumările mamei tale!
9Căci ele sunt o cunună#Cap. 3:22. plăcută pe capul tău
și un lanţ de aur la gâtul tău.
Ferirea de ispite
10Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească,
nu te#Gen. 39:7. Ps. 1:1. Efes. 5:11. lăsa câștigat de ei!
11Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi!
Haidem să întindem curse, ca să vărsăm#Ier. 5:26. sânge,
să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
12haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor,
și întregi, ca#Ps. 28:1; 143:7. pe cei ce se coboară în groapă;
13vom găsi tot felul de lucruri scumpe
și ne vom umple casele cu pradă;
14vei avea și tu partea ta la fel cu noi,
o pungă vom avea cu toţii”,
15fiule, să nu pornești la#Ps. 1:1. Cap. 4:14. drum cu ei,
abate-ţi#Ps. 119:101. piciorul de pe cărarea lor!
16Căci#Is. 59:7. Rom. 3:15. picioarele lor aleargă la rău
și se grăbesc să verse sânge.
17Dar degeaba se aruncă laţul
înaintea ochilor tuturor păsărilor,
18căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor
și sufletului lor îi întind ei laţuri.
19Aceasta este soarta#Cap. 15:27. 1 Tim. 6:10. tuturor celor lacomi de câștig:
lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
Cei neascultători
20Înţelepciunea#Cap. 8:1; 9:3. Ioan 7:37. strigă pe uliţe,
își înalţă glasul în pieţe:
21strigă unde e zarva mai mare,
la porţi, în cetate, își spune cuvintele ei:
22„Până când veţi iubi prostia, proștilor?
Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura
și vor urî nebunii știinţa?
23Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele!
Iată, voi turna#Ioel 2:28. duhul meu peste voi,
vă voi face cunoscute cuvintele mele…
24Fiindcă#Is. 65:12; 66:4. Ier. 7:13. Zah. 7:1. eu chem, și voi vă împotriviţi,
fiindcă îmi întind mâna, și nimeni nu ia seama,
25fiindcă lepădaţi#Ps. 107:11. Vers. 30. Luca 7:3. toate sfaturile mele
și nu vă plac mustrările mele,
26de aceea și#Ps. 2:4. eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire,
îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27când vă va apuca groaza ca#Cap. 10:24. o furtună
și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej,
când vor da peste voi necazul și strâmtorarea.
28Atunci#Iov 27:9; 35:12. Is. 1:15. Ier. 11:11; 14:12. Ezec. 8:18. Mica 3:4. Zah. 7:13. Iac. 4:3. mă vor chema, și nu voi răspunde;
mă vor căuta, și nu mă vor găsi.
29Pentru că au#Iov 21:14. Vers. 22. urât știinţa
și n-au ales#Ps. 119:173. frica de Domnul,
30pentru că n-au#Vers. 25. Ps. 81:11. iubit sfaturile mele
și au nesocotit toate mustrările mele,
31de aceea se vor hrăni#Iov 4:8. Cap. 14:14; 22:8. Is. 3:11. Ier. 6:19. cu rodul umbletelor lor
și se vor sătura cu sfaturile lor.
32Căci împotrivirea proștilor îi ucide
și liniștea nebunilor îi pierde,
33dar cel ce#Ps. 25:12,13. m-ascultă va locui fără grijă,
va trăi liniștit#Ps. 112:7. și fără să se teamă de vreun rău.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu