Numeri 23
VDC

Numeri 23

23
Balaam binecuvântează
1Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi#Vers. 29. aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viței și șapte berbeci.” 2Balac a făcut cum spusese Balaam, și Balac și Balaam au adus câte#Vers. 14,30. un vițel și câte un berbec pe fiecare altar. 3Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă#Vers. 15. arderea ta de tot, și eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi#Cap. 24:1. va ieși înainte și ce-mi va descoperi îți voi spune.” Și s-a dus pe un loc înalt. 4Dumnezeu#Vers. 16. a venit înaintea lui Balaam și Balaam I-a zis: „Am ridicat șapte altare și, pe fiecare altar, am adus câte un vițel și câte un berbec.” 5Domnul a pus#Cap. 22:35; 23:16. Deut. 18:18. Ier. 1:9. cuvinte în gura lui Balaam și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 6Balaam s-a întors la Balac și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el și toate căpeteniile Moabului.
7Balaam și-a#Vers. 18. Cap. 24:3,15,23. Iov 27:1; 29:1. Ps. 78:2. Ezec. 17:2. Mica 2:4. Hab. 2:6. rostit prorocia și a zis:
„Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia).
Împăratul Moabului m-a chemat din munții Răsăritului, zicând:
‘Vino#Cap. 22:6,11,17. și blestemă-mi pe Iacov!
Vino și defăimează-mi pe Israel!’
8Cum#Is. 47:12,13. să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu?
Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?
9Îl văd din vârful stâncilor,
Îl privesc de pe înălțimea dealurilor:
Este#Deut. 33:28. un popor care locuiește deoparte
Și nu#Exod 33:16. Ezra 9:2. Efes. 2:14. face parte dintre neamuri.
10Cine#Gen. 13:16; 22:17. poate să numere pulberea lui Iacov
Și să spună numărul unui sfert din Israel?
O, de aș muri de moartea#Ps. 116:15. celor neprihăniți
Și sfârșitul meu să fie ca al lor!”
Balaam binecuvântează a doua oară
11Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am#Cap. 22:11,17; 24:10. luat să blestemi pe vrăjmașul meu, și iată că tu-l binecuvântezi!” 12El a răspuns și a zis: „Nu#Cap. 22:38. trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?” 13Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poți vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Și de acolo să mi-l blestemi.” 14L-a dus în câmpul Țofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit#Vers. 1,2. șapte altare și a adus câte un vițel și un berbec pe fiecare altar. 15Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, și eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.” 16Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus#Cap. 22:35; 23:5. cuvinte în gură și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 17Balaam s-a întors la el, și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ți-a spus Domnul?”
18Balaam și-a rostit prorocia și a zis:
„Scoală-te#Jud. 3:20., Balac, și ascultă!
Ia aminte la mine, fiul lui Țipor!
19Dumnezeu#1 Sam. 15:29. Mal. 3:6. Rom. 11:29. Tit 1:2. Iac. 1:17. nu este un om, ca să mintă,
Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.
Ce a spus, oare nu va face?
Ce a făgăduit, oare nu va împlini?
20Iată că am primit poruncă să binecuvântez.
Da, El#Gen. 12:2; 22:17. Cap. 22:12. a binecuvântat, și eu nu pot întoarce.
21El nu vede nicio fărădelege în Iacov,
Nu vede#Rom. 4:7,8. nicio răutate în Israel.
Domnul#Exod 13:21; 29:45,46; 33:14. Dumnezeul lui este cu el,
El este Împăratul lui, veselia lui.
22Dumnezeu#Cap. 24:8. i-a scos din Egipt,
Tăria Lui este pentru el#Deut. 33:17. Iov 39:10,11. ca a bivolului.
23Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov,
Nici vrăjitoria împotriva lui Israel.
Acum se poate spune despre Iacov și Israel:
‘Ce lucruri#Ps. 31:19; 44:1. mari a făcut Dumnezeu!’
24Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică#Gen. 49:9.
Și se ridică întocmai ca un leu.
Nu se culcă#Gen. 49:27. până ce n-a mâncat prada
Și n-a băut sângele celor uciși.”
Balaam prorocește iarăși bine
25Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!” 26Balaam a răspuns și a zis lui Balac: „Nu ți-am spus că voi face tot ce va#Cap. 22:38; 23:12. 1 Împ. 22:14. spune Domnul?” 27Balac a zis lui Balaam: „Vino#Vers. 13., te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!” 28Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu fața spre pustie#Cap. 21:20.. 29Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi#Vers. 1. aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viței și șapte berbeci!” 30Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus câte un vițel și câte un berbec pe fiecare altar.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.