YouVersion Logo
Search Icon

Matei 7

7
Despre judecățile aspre. Bârna și paiul. Lucrurile sfinte
1 Nu # Luca 6:37. Rom. 2:1; 14:3,4,10,13. 1 Cor. 4:3,5. Iac. 4:11,12. judecați, ca să nu fiți judecați. 2Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și#Marcu 4:24. Luca 6:38. cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. 3De#Luca 6:41,42. ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 4Sau cum poți zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ și, când colo, tu ai o bârnă într-al tău? 5Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. 6Să nu#Prov. 9:7,8; 23:9. Fapte 13:45,46. dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.
Stăruința în rugăciune
7 Cereți # Cap. 21:22. Marcu 11:24. Luca 11:9,10; 13:1. Ioan 14:13; 15:7; 16:23,24. Iac. 1:5,6. 1 Ioan 3:22; 5:14,15. , și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. 8Căci oricine#Prov. 8:17. Ier. 29:12,13. cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide. 9Cine#Luca 11:11-13. este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? 10Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe? 11Deci, dacă voi, care#Gen. 6:5; 8:21. sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! 12Tot ce#Luca 6:31. voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta#Lev. 19:18. Cap. 22:40. Rom. 13:8-10. Gal. 5:14. 1 Tim. 1:5. sunt cuprinse Legea și Prorocii.
Poarta cea strâmtă
13 Intrați # Luca 13:24. pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. 14Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.
Prorocii mincinoși
15 Păziți-vă # Deut. 13:3. Ier. 23:16. Cap. 24:4,5,11,24. Marcu 13:22. Rom. 16:17,18. Efes. 5:6. Col. 2:8. 2 Pet. 2:1-3. 1 Ioan 4:1. de proroci mincinoși. Ei#Mica 3:5. 2 Tim. 3:5. Fapte 20:29,30. vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. 16Îi veți cunoaște după#Vers. 20. Cap. 12:33. roadele lor. Culeg#Luca 6:43,44. oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17Tot așa, orice#Ier. 11:19. Cap. 12:33. pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. 18Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. 19Orice#Cap. 3:10. Luca 3:9. Ioan 15:2,6. pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. 20Așa că după roadele lor îi veți cunoaște.
Casa zidită pe stâncă
21 Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne # Osea 8:2. Cap. 25:11,12. Luca 6:46; 13:25. Fapte 19:13. Rom. 2:13. Iac. 1:22. , Doamne!’ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. 22Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am#Num. 24:4. Ioan 11:51. 1 Cor. 13:2. prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ 23Atunci#Cap. 25:12. Luca 13:25,27. 2 Tim. 2:19., le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă#Ps. 5:5; 6:8. Cap. 25:41. de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.’ 24De aceea, pe oricine#Luca 6:47. aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. 25A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. 27A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.” 28După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite#Cap. 13:54. Marcu 1:22; 6:2. Luca 4:32. de învățătura Lui; 29căci#Ioan 7:46. El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.

Currently Selected:

Matei 7: VDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy