Iov 34
VDC

Iov 34

34
1Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:
2„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!
Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
3Căci urechea#Cap. 6:30; 12:11. deosebește cuvintele
cum gustă cerul gurii bucatele.
4Să alegem ce este drept,
să vedem între noi ce este bun.
5Iov a zis: ‘Sunt nevinovat#Cap. 33:9.
Și Dumnezeu nu vrea#Cap. 27:2. să-mi dea dreptate;
6am#Cap. 9:17. dreptate și trec drept mincinos;
rana mea este jalnică, și sunt fără păcat.’
7Este vreun om ca Iov,
care#Cap. 15:16. să bea batjocura ca apa,
8care să umble în tovărășia celor ce fac rău,
care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?
9Căci#Cap. 9:22,23,30; 35:3. Mal. 3:14. el a zis: ‘Nu-i folosește nimic omului
să-și pună plăcerea în Dumnezeu.’
10Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!
Departe#Gen. 18:25. Deut. 32:4. 2 Cron. 19:7. Cap. 8:3; 36:23. Ps. 92:15. Rom. 9:14. de Dumnezeu nedreptatea,
departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
11El dă omului după#Ps. 62:12. Prov. 24:12. Ier. 32:19. Ezec. 33:20. Mat. 16:27. Rom. 2:6. 2 Cor. 5:10. 1 Pet. 1:17. Apoc. 22:12. faptele lui,
răsplătește fiecăruia după căile lui.
12Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea;
Cel Atotputernic nu calcă dreptatea#Cap. 8:3..
13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?
Cine I-a dat lumea în grija Lui?
14Dacă nu s-ar gândi decât la El,
dacă Și-ar lua înapoi#Ps. 104:29. duhul și suflarea,
15tot ce este carne#Gen. 3:19. Ecl. 12:7. ar pieri deodată
și omul s-ar întoarce în ţărână.
16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,
ia aminte la glasul cuvintelor mele!
17Oare ar putea să domnească#Gen. 18:25. 2 Sam. 23:3. un vrăjmaș al dreptăţii?
Și vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
18care#Exod 22:28. strigă către împăraţi: ‘Netrebnicilor!’
Și către domnitori: ‘Nelegiuiţilor!’,
19care nu#Deut. 10:17. 2 Cron. 19:7. Fapte 10:34. Rom. 2:11. Gal. 2:6. Efes. 6:9. Col. 3:25. 1 Pet. 1:17. caută la faţa celor mari
și nu face deosebire între bogat și sărac,
pentru că toţi sunt lucrarea#Cap. 31:15. mâinilor Lui?
20Într-o clipă, ei își pierd viaţa.
La miezul nopţii#Exod 12:29,30., un popor se clatină și piere. Cel puternic piere,
fără amestecul mâinii vreunui om.
21Căci Dumnezeu vede#2 Cron. 16:9. Cap. 31:4. Ps. 34:15. Prov. 5:21; 15:3. Ier. 16:17; 32:19. purtarea tuturor,
privește pașii fiecăruia.
22Nu#Ps. 139:12. Amos 9:2,3. Evr. 4:13. este nici întuneric, nici umbră a morţii
unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme
ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
24El#Dan. 2:21. zdrobește pe cei mari fără cercetare
și pune pe alţii în locul lor.
25Căci El cunoaște faptele lor:
noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.
26Îi lovește ca pe niște nelegiuiţi
în faţa tuturor.
27Abătându-se#1 Sam. 15:11. de la El
și părăsind#Ps. 28:5. Is. 5:12. toate căile Lui,
28ei au făcut#Exod 22:23. să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.
I-au îndreptat luarea aminte#Cap. 35:9. Iac. 5:4. la strigătul celui nenorocit.
29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?
Dacă Își ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?
La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească
și să nu mai fie o#1 Împ. 12:28,30. 2 Împ. 21:9. cursă pentru popor.
31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:
‘Am fost pedepsit, nu#Dan. 9:7-14. voi mai păcătui;
32arată-mi ce nu văd;
dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face’?
33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?
Tu lepezi, tu alegi, și nu eu;
Spune dar ce știi!
34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,
înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:
35Iov#Cap. 35:16. vorbește fără pricepere,
și cuvântările lui sunt lipsite de judecată.
36Să fie încercat dar mai departe,
fiindcă răspunde ca cei răi!
37Căci adaugă la greșelile lui păcate noi;
bate din palme în mijlocul nostru,
își înmulţește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu