Iov 34
VDC

Iov 34

34
1Elihu a luat din nou cuvântul și a zis:
2„Ascultați, înțelepților, cuvintele mele!
Luați aminte la mine, pricepuților!
3Căci urechea#Cap. 6:30; 12:11. deosebește cuvintele
cum gustă cerul gurii bucatele.
4Să alegem ce este drept,
să vedem între noi ce este bun.
5Iov a zis: ‘Sunt nevinovat#Cap. 33:9.
Și Dumnezeu nu vrea#Cap. 27:2. să-mi dea dreptate;
6am#Cap. 9:17. dreptate și trec drept mincinos;
rana mea este jalnică, și sunt fără păcat.’
7Este vreun om ca Iov,
care#Cap. 15:16. să bea batjocura ca apa,
8care să umble în tovărășia celor ce fac rău,
care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiți?
9Căci#Cap. 9:22,23,30; 35:3. Mal. 3:14. el a zis: ‘Nu-i folosește nimic omului
să-și pună plăcerea în Dumnezeu.’
10Ascultați-mă dar, oameni pricepuți!
Departe#Gen. 18:25. Deut. 32:4. 2 Cron. 19:7. Cap. 8:3; 36:23. Ps. 92:15. Rom. 9:14. de Dumnezeu nedreptatea,
departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
11El dă omului după#Ps. 62:12. Prov. 24:12. Ier. 32:19. Ezec. 33:20. Mat. 16:27. Rom. 2:6. 2 Cor. 5:10. 1 Pet. 1:17. Apoc. 22:12. faptele lui,
răsplătește fiecăruia după căile lui.
12Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea;
Cel Atotputernic nu calcă dreptatea#Cap. 8:3..
13Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul?
Cine I-a dat lumea în grija Lui?
14Dacă nu s-ar gândi decât la El,
dacă Și-ar lua înapoi#Ps. 104:29. duhul și suflarea,
15tot ce este carne#Gen. 3:19. Ecl. 12:7. ar pieri deodată
și omul s-ar întoarce în țărână.
16Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,
ia aminte la glasul cuvintelor mele!
17Oare ar putea să domnească#Gen. 18:25. 2 Sam. 23:3. un vrăjmaș al dreptății?
Și vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
18care#Exod 22:28. strigă către împărați: ‘Netrebnicilor!’
Și către domnitori: ‘Nelegiuiților!’,
19care nu#Deut. 10:17. 2 Cron. 19:7. Fapte 10:34. Rom. 2:11. Gal. 2:6. Efes. 6:9. Col. 3:25. 1 Pet. 1:17. caută la fața celor mari
și nu face deosebire între bogat și sărac,
pentru că toți sunt lucrarea#Cap. 31:15. mâinilor Lui?
20Într-o clipă, ei își pierd viața.
La miezul nopții#Exod 12:29,30., un popor se clatină și piere. Cel puternic piere,
fără amestecul mâinii vreunui om.
21Căci Dumnezeu vede#2 Cron. 16:9. Cap. 31:4. Ps. 34:15. Prov. 5:21; 15:3. Ier. 16:17; 32:19. purtarea tuturor,
privește pașii fiecăruia.
22Nu#Ps. 139:12. Amos 9:2,3. Evr. 4:13. este nici întuneric, nici umbră a morții
unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
23Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme
ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
24El#Dan. 2:21. zdrobește pe cei mari fără cercetare
și pune pe alții în locul lor.
25Căci El cunoaște faptele lor:
noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiți.
26Îi lovește ca pe niște nelegiuiți
în fața tuturor.
27Abătându-se#1 Sam. 15:11. de la El
și părăsind#Ps. 28:5. Is. 5:12. toate căile Lui,
28ei au făcut#Exod 22:23. să se înalțe la Dumnezeu strigătul săracului.
I-au îndreptat luarea aminte#Cap. 35:9. Iac. 5:4. la strigătul celui nenorocit.
29Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure?
Dacă Își ascunde El Fața, cine poate să-L vadă?
La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
30pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească
și să nu mai fie o#1 Împ. 12:28,30. 2 Împ. 21:9. cursă pentru popor.
31Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:
‘Am fost pedepsit, nu#Dan. 9:7-14. voi mai păcătui;
32arată-mi ce nu văd;
dacă am făcut nedreptăți, nu voi mai face’?
33Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?
Tu lepezi, tu alegi, și nu eu;
Spune dar ce știi!
34Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,
înțeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:
35Iov#Cap. 35:16. vorbește fără pricepere,
și cuvântările lui sunt lipsite de judecată.
36Să fie încercat dar mai departe,
fiindcă răspunde ca cei răi!
37Căci adaugă la greșelile lui păcate noi;
bate din palme în mijlocul nostru,
își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.