Ioan 9
VDC
9
Vindecarea unui orb din naștere
1Când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. 2Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine#Vers. 34. a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci#Cap. 11:4. s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Cât este ziuă, trebuie#Cap. 4:34; 5:19,36; 11:9; 12:35; 17:4. să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt#Cap. 1:5,9; 3:19; 8:12; 12:35,46. Lumina lumii.” 6După ce a zis aceste vorbe, a#Marcu 7:33; 8:23. scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta 7și i-a zis: „Du-te de te spală în#Neem. 3:15. scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: „Trimis”). El#2 Împ. 5:14. s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. 8Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: „Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?” 9Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el.” Și el însuși zicea: „Eu sunt.” 10Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?” 11El a răspuns: „Omul#Vers. 6,7. acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te.’ M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea.” 12„Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu știu.”
Cercetarea orbului de farisei
13Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14Și era o zi de Sabat când făcuse Isus tină și-i deschisese ochii. 15Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd.” 16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum#Vers. 33. Cap. 3:2. poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și#Cap. 7:12,43; 10:19. era dezbinare între ei. 17Iarăși au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este#Cap. 4:19; 6:14. un proroc”, le-a răspuns el. 18Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui. 19Și când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?” 20Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 21Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește.” 22Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se#Cap. 7:13; 12:42; 19:38. Fapte 5:13. temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să#Vers. 34. Cap. 16:2. fie dat afară din sinagogă. 23De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.” 24Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă#Ios. 7:19. 1 Sam. 6:5. slavă lui Dumnezeu: noi#Vers. 16. știm că omul acesta este un păcătos.” 25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd.” 26Iarăși l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?” 27„Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „și n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi și voi ucenicii Lui!” 28Ei l-au ocărât și i-au zis: „Tu ești ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise. 29Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu#Cap. 8:14. știm de unde este.” 30„Aici#Cap. 3:10. este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu știţi de unde este, și totuși El mi-a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu#Iov 27:9; 35:12. Ps. 18:41; 34:15; 66:18. Prov. 1:28; 15:29; 29:9. Is. 1:15. Ier. 11:11; 14:12. Ezec. 8:18. Mica 3:4. Zah. 7:13. n-ascultă pe păcătoși, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33Dacă#Vers. 16. omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” 34„Tu ești născut cu totul în#Vers. 2. păcat”, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveţi pe noi?” Și l-au dat afară.
Isus întâlnește pe orb în Templu
35Isus a auzit că l-au dat afară și, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul#Mat. 14:33; 16:16. Marcu 1:1. Cap. 10:36. 1 Ioan 5:13. lui Dumnezeu?” 36El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37„L-ai și văzut”, i-a zis Isus, „și Cel#Cap. 4:26. care vorbește cu tine, Acela este.” 38„Cred, Doamne”, I-a zis el; și I s-a închinat. 39Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru#Cap. 5:22,27; 3:17; 12:47. judecată: ca#Mat. 13:13. cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi.” 40Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au#Rom. 2:19. zis: „Doar n-om fi și noi orbi!” 41„Dacă#Cap. 15:22,24. aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu