Ioan 15
VDC

Ioan 15

15
Isus, Viţa
1 Eu sunt adevărata Viţă și Tatăl Meu este Vierul. 2Pe orice#Mat. 15:3. mlădiţă care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum voi#Cap. 13:10; 17:17. Efes. 5:26. 1 Pet. 1:22. sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 4Rămâneţi#Col. 1:23. 1 Ioan 2:6. în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot așa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. 5Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă#Osea 14:8. Filip. 1:11; 4:13., căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este#Mat. 3:10; 7:19.aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, și se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneţi în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice#Cap. 14:13,14. Vers. 16. Cap. 16:23. veţi vrea și vi se va da. 8Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta#Mat. 5:16. Filip. 1:11. Tatăl Meu va fi proslăvit și voi#Cap. 8:31; 13:35. veţi fi astfel ucenicii Mei. 9Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. 10Dacă#Cap. 14:15,21,23. păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria#Cap. 16:24; 17:13. 1 Ioan 1:4.voastră să fie deplină.
Dragostea frăţească
12 Aceasta # Cap. 13:34. 1 Tes. 4:9. 1 Pet. 4:8. 1 Ioan 3:11; 4:21. este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu. 13Nu este mai#Cap. 10:11,15. Rom. 5:7,8. Efes. 5:2. 1 Ioan 3:16. Cap. 14:15,23. mare dragoste decât să-și dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi#Cap. 14:15,23. ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că#Gen. 18:17. Cap. 17:26. Fapte 20:27. v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu#Cap. 6:70; 13:18. 1 Ioan 4:10,19. voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am#Mat. 28:19. Marcu 16:15. Col. 1:6.rânduit să mergeţi și să aduceţi roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice#Cap. 4:13; 15:7. veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Vă poruncesc#Vers. 12. aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.
Ura din partea lumii
18 Dacă # 1 Ioan 3:1,13. vă urăște lumea, știţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19Dacă#1 Ioan 4:5. aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că#Cap. 17:14. nu sunteţi din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul#Mat. 10:24. Luca 6:40. Cap. 13:16. nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă#Ezec. 3:7. M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar#Mat. 10:22; 24:9. Cap. 16:3. vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22Dacă#Cap. 9:41. n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar#Rom. 1:20. Iac. 4:17. acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor. 23Cine#1 Ioan 2:23. Mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări#Cap. 3:2; 7:31; 9:32. pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și M-au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au#Ps. 35:19; 69:4. urât fără temei.’ 26Când#Luca 24:49. Cap. 14:17,26; 16:7,13. Fapte 2:23.va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El#1 Ioan 5:6. va mărturisi despre Mine. 27Și voi#Luca 24:48. Fapte 1:8; 21:22; 2:32; 3:15; 4:20,33; 5:32; 10:39; 13:31. 1 Pet. 5:1. 2 Pet. 1:16. de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi#Luca 1:2. 1 Ioan 1:1,2. fost cu Mine de la început.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu