Judecătorii 5
VDC

Judecătorii 5

5
Cântarea de laudă a Deborei
1În ziua aceea, Debora a cântat#Exod 15:1. Ps. 18, titlu. această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam:
2„Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel,
Și poporul#2 Cron. 17:16. s-a arătat gata de luptă:
Binecuvântați pe Domnul!
3Ascultați#Deut. 32:1,3. Ps. 2:10., împărați!
Luați aminte, domnitori!
Voi cânta, da, voi cânta Domnului,
Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel.
4Doamne#Deut. 33:2. Ps. 68:7., când ai ieșit din Seir,
Când ai plecat din câmpiile Edomului,
Pământul#2 Sam. 22:8. Ps. 68:8. Is. 64:3. Hab. 3:3,10. s-a cutremurat, cerurile au picurat
Și norii au turnat ape cu găleata;
5Munții#Deut. 4:11. Ps. 97:5. s-au clătinat înaintea Domnului,
Sinaiul#Exod 19:18. acela s-a clătinat înaintea
Domnului Dumnezeului lui Israel.
6Pe vremea lui#Cap. 3:31. Șamgar, fiul lui Anat,
Pe vremea Iaelei#Cap. 4:17., drumurile#Lev. 26:22. 2 Cron. 15:5. Is. 33:8. Plâng. 1:4; 4:18. erau părăsite,
Și călătorii apucau pe căi strâmbe.
7Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere,
Până când m-am sculat eu, Debora,
Până când m-am ridicat eu ca o mamă#Is. 49:23. în Israel.
8El își alesese noi dumnezei#Deut. 32:16. Cap. 2:12,17..
Atunci, războiul era la porți,
Dar nu vedeai#1 Sam. 13:19,22. Cap. 4:3. nici scut, nici suliță
La patruzeci de mii în Israel.
9Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel,
Spre aceia din popor care#Vers. 2. s-au arătat gata să lupte.
Binecuvântați pe Domnul!
10Voi, care#Ps. 105:2; 145:5. călăriți pe măgărițe albe,
Voi, care#Cap. 10:4; 12:14. ședeți pe covoare,
Și voi, care umblați pe drum, cântați#Ps. 107:32.!
11Arcașii din mijlocul adăpătoarelor
Să laude cu glasul lor binefacerile#1 Sam. 12:7. Ps. 145:7. Domnului,
Binefacerile cârmuirii Sale în Israel!
Atunci, poporul Domnului s-a coborât la porți:
12Trezește-te#Ps. 57:8., trezește-te, Debora!
Trezește-te, trezește-te și zi o cântare!
Scoală-te, Barac,
Și adu-ți robii#Ps. 68:18. de război,
Fiul lui Abinoam!
13Atunci, o rămășiță din popor a biruit#Ps. 49:14. pe cei puternici,
Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji.
14Din Efraim#Cap. 3:13. au venit locuitorii lui#Cap. 3:27. Amalec.
După tine a mers Beniamin în oștirea ta.
Din Machir#Num. 32:39,40. au venit căpeteniile
Și din Zabulon, cârmuitorii.
15Mai-marii lui Isahar au fost cu Debora,
Și Isahar a venit după Barac#Cap. 4:14.,
A fost trimis pe urma lui în vale.
La pâraiele lui Ruben,
Au fost mari hotărâri!
16Pentru ce ai rămas în mijlocul#Num. 32:1. staulelor
Să asculți behăitul turmelor? La pâraiele lui Ruben
Mari au fost sfaturile!
17Galaadul#Ios. 13:25,31. de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința.
Pentru ce a stat Dan pe corăbii?
Așer#Ios. 19:29,31. a stat pe malul mării
Și s-a odihnit în limanurile lui.
18Zabulon#Cap. 4:10. este un popor care a înfruntat moartea
Și Neftali la fel, pe înălțimile din câmpie.
19Împărații au venit, s-au luptat;
Atunci au luptat împărații Canaanului,
La Taanac, la apele Meghido;
N-au luat nicio pradă, nici argint#Cap. 4:16. Ps. 44:12. Vers. 30..
20Din ceruri#Ios. 10:11. Ps. 77:11,18. se luptau,
De pe cărările lor, stelele#Cap. 4:15. se luptau împotriva lui Sisera,
21Pârâul#Cap. 4:7. Chison i-a luat,
Pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison!
Suflete, calcă-n picioare pe viteji!
22Atunci, copitele cailor au răsunat
De goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor.
23Blestemați pe Meroza, a zis Îngerul Domnului,
Blestemați, blestemați pe locuitorii lui,
Căci#Cap. 21:9,10. Neem. 3:5. n-au venit în ajutorul#1 Sam. 17:47; 18:17; 25:28. Domnului,
În ajutorul Domnului, printre oamenii viteji!
24Binecuvântată să fie între femei Iael#Cap. 4:17.,
Nevasta lui Heber, Chenitul!
Binecuvântată#Luca 1:28. să fie ea între femeile care locuiesc în corturi!
25El a cerut#Cap. 4:19. apă, și ea i-a dat lapte;
În pahar împărătesc i-a adus unt.
26Cu o mână#Cap. 4:21. a luat țărușul
Și cu dreapta, ciocanul lucrătorilor,
A lovit pe Sisera, i-a despicat capul,
I-a sfărâmat și străpuns tâmpla.
27El s-a ghemuit: a căzut și s-a culcat la picioarele ei;
S-a ghemuit și a căzut la picioarele ei;
Acolo unde s-a ghemuit, acolo a căzut fără viață.
28Pe fereastră, prin zăbrele,
Se uită mama lui Sisera și strigă:
‘Pentru ce zăbovește carul lui să vină?
Pentru ce vin carele lui așa de încet?’
29Cele mai înțelepte dintre femeile ei îi răspund
Și ea își răspunde singură:
30‘Negreșit, au găsit pradă!#Exod 15:9. Și-o împart:
O fată, două fete de fiecare om;
Pradă de haine vopsite pentru Sisera;
Pradă de haine vopsite, cusute la gherghef,
Două haine vopsite și cusute la gherghef,
De pus pe grumazul biruitorului!’
31Așa#Ps. 83:9,10. să piară toți vrăjmașii Tăi, Doamne!
Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele#2 Sam. 23:4. când se arată#Ps. 19:5. în puterea lui.”
Țara a avut odihnă patruzeci de ani.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.