Judecătorii 5
VDC

Judecătorii 5

5
Cântarea de laudă a Deborei
1În ziua aceea, Debora a cântat#Exod 15:1. Ps. 18, titlu. această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam:
2„Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel,
Și poporul#2 Cron. 17:16. s-a arătat gata de luptă:
Binecuvântaţi pe Domnul!
3Ascultaţi#Deut. 32:1,3. Ps. 2:10., împăraţi!
Luaţi aminte, domnitori!
Voi cânta, da, voi cânta Domnului,
Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel.
4Doamne#Deut. 33:2. Ps. 68:7., când ai ieșit din Seir,
Când ai plecat din câmpiile Edomului,
Pământul#2 Sam. 22:8. Ps. 68:8. Is. 64:3. Hab. 3:3,10. s-a cutremurat, cerurile au picurat
Și norii au turnat ape cu găleata;
5Munţii#Deut. 4:11. Ps. 97:5. s-au clătinat înaintea Domnului,
Sinaiul#Exod 19:18. acela s-a clătinat înaintea
Domnului Dumnezeului lui Israel.
6Pe vremea lui#Cap. 3:31. Șamgar, fiul lui Anat,
Pe vremea Iaelei#Cap. 4:17., drumurile#Lev. 26:22. 2 Cron. 15:5. Is. 33:8. Plâng. 1:4; 4:18. erau părăsite,
Și călătorii apucau pe căi strâmbe.
7Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere,
Până când m-am sculat eu, Debora,
Până când m-am ridicat eu ca o mamă#Is. 49:23. în Israel.
8El își alesese noi dumnezei#Deut. 32:16. Cap. 2:12,17..
Atunci, războiul era la porţi,
Dar nu vedeai#1 Sam. 13:19,22. Cap. 4:3. nici scut, nici suliţă
La patruzeci de mii în Israel.
9Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel,
Spre aceia din popor care#Vers. 2. s-au arătat gata să lupte.
Binecuvântaţi pe Domnul!
10Voi, care#Ps. 105:2; 145:5. călăriţi pe măgăriţe albe,
Voi, care#Cap. 10:4; 12:14. ședeţi pe covoare,
Și voi, care umblaţi pe drum, cântaţi!#Ps. 107:32.
11Arcașii din mijlocul adăpătoarelor
Să laude cu glasul lor binefacerile#1 Sam. 12:7. Ps. 145:7. Domnului,
Binefacerile cârmuirii Sale în Israel!
Atunci, poporul Domnului s-a coborât la porţi:
12Trezește-te#Ps. 57:8., trezește-te, Debora!
Trezește-te, trezește-te și zi o cântare!
Scoală-te, Barac,
Și adu-ţi robii#Ps. 68:18. de război,
Fiul lui Abinoam!
13Atunci, o rămășiţă din popor a biruit#Ps. 49:14. pe cei puternici,
Domnul mi-a dat biruinţa asupra celor viteji.
14Din Efraim#Cap. 3:13. au venit locuitorii lui#Cap. 3:27. Amalec.
După tine a mers Beniamin în oștirea ta.
Din Machir#Num. 32:39,40. au venit căpeteniile
Și din Zabulon, cârmuitorii.
15Mai-marii lui Isahar au fost cu Debora,
Și Isahar a venit după Barac#Cap. 4:14.,
A fost trimis pe urma lui în vale.
La pâraiele lui Ruben,
Au fost mari hotărâri!
16Pentru ce ai rămas în mijlocul#Num. 32:1. staulelor
Să asculţi behăitul turmelor? La pâraiele lui Ruben
Mari au fost sfaturile!
17Galaadul#Ios. 13:25,31. de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuinţa.
Pentru ce a stat Dan pe corăbii?
Așer#Ios. 19:29,31. a stat pe malul mării
Și s-a odihnit în limanurile lui.
18Zabulon#Cap. 4:10. este un popor care a înfruntat moartea
Și Neftali la fel, pe înălţimile din câmpie.
19Împăraţii au venit, s-au luptat;
Atunci au luptat împăraţii Canaanului,
La Taanac, la apele Meghido;
N-au luat nicio pradă, nici argint#Cap. 4:16. Ps. 44:12. Vers. 30..
20Din ceruri#Ios. 10:11. Ps. 77:11,18. se luptau,
De pe cărările lor, stelele#Cap. 4:15. se luptau împotriva lui Sisera,
21Pârâul#Cap. 4:7. Chison i-a luat,
Pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison!
Suflete, calcă-n picioare pe viteji!
22Atunci, copitele cailor au răsunat
De goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor.
23Blestemaţi pe Meroza, a zis Îngerul Domnului,
Blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui,
Căci#Cap. 21:9,10. Neem. 3:5. n-au venit în ajutorul#1 Sam. 17:47; 18:17; 25:28. Domnului,
În ajutorul Domnului, printre oamenii viteji!
24Binecuvântată să fie între femei Iael#Cap. 4:17.,
Nevasta lui Heber, Chenitul!
Binecuvântată#Luca 1:28. să fie ea între femeile care locuiesc în corturi!
25El a cerut#Cap. 4:19. apă, și ea i-a dat lapte;
În pahar împărătesc i-a adus unt.
26Cu o mână#Cap. 4:21. a luat ţărușul
Și cu dreapta, ciocanul lucrătorilor,
A lovit pe Sisera, i-a despicat capul,
I-a sfărâmat și străpuns tâmpla.
27El s-a ghemuit: a căzut și s-a culcat la picioarele ei;
S-a ghemuit și a căzut la picioarele ei;
Acolo unde s-a ghemuit, acolo a căzut fără viaţă.
28Pe fereastră, prin zăbrele,
Se uită mama lui Sisera și strigă:
‘Pentru ce zăbovește carul lui să vină?
Pentru ce vin carele lui așa de încet?’
29Cele mai înţelepte dintre femeile ei îi răspund
Și ea își răspunde singură:
30‘Negreșit, au găsit pradă!#Exod 15:9. Și-o împart:
O fată, două fete de fiecare om;
Pradă de haine vopsite pentru Sisera;
Pradă de haine vopsite, cusute la gherghef,
Două haine vopsite și cusute la gherghef,
De pus pe grumazul biruitorului!’
31Așa#Ps. 83:9,10. să piară toţi vrăjmașii Tăi, Doamne!
Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele#2 Sam. 23:4. când se arată#Ps. 19:5. în puterea lui.”
Ţara a avut odihnă patruzeci de ani.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu