Isaia 54
VDC

Isaia 54

54
Fericirea care așteaptă pe Israel
1„Bucură-te, stearpo#Ţef. 3:14. Gal. 4:27., care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu, care nu mai ai durerile nașterii! Căci#1 Sam. 2:5. fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate”, zice Domnul. 2„Lărgește#Cap. 49:19,20. locul cortului tău și întinde învelitoarele locuinţei tale! Nu te opri! Lungește-ţi funiile și întărește-ţi ţărușii! 3Căci te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânţa#Cap. 55:5; 61:9. ta va cotropi neamurile și va locui cetăţile pustii. 4Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine; nu roși, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereţii tale și nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, 5căci#Ier. 3:14. Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul#Luca 1:32. este Numele Lui, și Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numește Dumnezeul#Zah. 14:9. Rom. 3:29. întregului pământ, 6căci Domnul te#Cap. 62:4. cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe care a fost izgonită”, zice Dumnezeul tău. 7„Câteva#Ps. 30:5. Cap. 26:20; 60:10. 2 Cor. 4:17. clipe te părăsisem, dar#Cap. 55:3. Ier. 31:3. te voi primi înapoi cu mare dragoste. 8Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică”, zice Domnul, Răscumpărătorul tău. 9„Și lucrul acesta va fi pentru Mine ca și cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe#Gen. 8:21; 9:11. Cap. 55:11. Ier. 31:35,36. nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu Mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. 10Pot să se mute#Ps. 46:2. Cap. 51:6. Mat. 5:18. munţii, pot să se clatine dealurile, dar#Ps. 89:33,34. dragostea Mea nu se va muta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina”, zice Domnul, care are milă de tine. 11„Nenorocito, bătuto de furtună și nemângâiato! Iată, îţi voi împodobi#1 Cron. 29:2. Apoc. 21:18. pietrele scumpe cu antimoniu și-ţi voi da temelii de safir. 12Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile de pietre scumpe și tot ocolul de nestemate. 13Toţi fiii tăi vor fi ucenici#Cap. 11:9. Ier. 31:34. Ioan 6:45. 1 Cor. 2:10. 1 Tes. 4:9. 1 Ioan 2:20. ai Domnului și mare#Ps. 119:165. va fi propășirea fiilor tăi. 14Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. 15Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. 16Iată, Eu am făcut pe meșterul care suflă cărbunii în foc și face o armă după meșteșugul lui. Dar tot Eu am făcut și pe nimicitor ca s-o sfărâme. 17Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și, pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa#Cap. 45:24,25. este mântuirea care le vine de la Mine”, zice Domnul.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu