Evrei 13
VDC

Evrei 13

13
1Stăruiţi în dragostea#Rom. 12:10. 1 Tes. 4:9. 1 Pet. 1:22; 2:17; 3:8; 4:8. 2 Pet. 1:7. 1 Ioan 3:11; 4:7,20,21. frăţească. 2Să nu daţi uitării#Mat. 25:35. Rom. 12:13. 1 Tim. 3:2. 1 Pet. 4:9. primirea de oaspeţi, căci unii#Gen. 18:3; 19:2., prin ea, au găzduit, fără să știe, pe îngeri. 3Aduceţi-vă#Mat. 25:36. Rom. 12:15. 1 Cor. 12:26. Col. 4:18. 1 Pet. 3:8. aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca și cum aţi fi și voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care și voi sunteţi în trup. 4Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci#1 Cor. 6:9. Gal. 5:19,21. Efes. 5:5. Col. 3:5,6. Apoc. 22:15. Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. 5Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă#Mat. 6:25,34. Filip. 4:11,12. 1 Tim. 6:6,8. cu ce aveţi, căci El Însuși a zis: „Nicidecum n-am#Gen. 28:15. Deut. 31:6,8. Ios. 1:5. 1 Cron. 28:20. Ps. 37:25. să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 6Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul#Ps. 27:1; 56:4,11,12; 118:6. este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” 7Aduceţi-vă#Vers. 17. aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vieţuire și urmaţi-le#Cap. 6:12. credinţa! 8Isus Hristos este același#Ioan 8:58. Cap. 1:12. Apoc. 1:4. ieri și azi și în veci! 9#Efes. 4:14; 5:6. Col. 2:4,8. 1 Ioan 4:1. nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu#Rom. 14:17. Col. 2:16. 1 Tim. 4:3. prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. 10Noi avem#1 Cor. 9:13; 10:18. un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. 11În adevăr, trupurile dobitoacelor al#Exod 29:14. Lev. 4:11,12,21; 6:30; 9:11; 16:27. Num. 19:3. căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără”. 12De aceea și Isus, ca să sfinţească norodul cu însuși sângele Său, a#Ioan 19:17,18. Fapte 7:58. pătimit dincolo de poartă. 13Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara#Cap. 11:26. 1 Pet. 4:14. Lui. 14Căci#Mica 2:10. Filip. 3:20. Cap. 11:10,16; 12:22. noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. 15Prin#Efes. 5:20. 1 Pet. 2:5. El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă#Lev. 7:12. Ps. 50:14,23; 69:30,31; 107:22; 116:17. de laudă, adică rodul#Osea 14:2. buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16Și să#Rom. 12:13. nu daţi uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe#2 Cor. 9:12. Filip. 4:18. Cap. 6:10. ca acestea Îi plac. 17Ascultaţi#Filip. 2:29. 1 Tes. 5:12. 1 Tim. 5:17. Vers. 7. de mai-marii voștri și fiţi-le supuși, căci ei#Ezec. 3:17; 33:2,7. Fapte 20:26,28. priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. 18Rugaţi-vă#Rom. 15:30. Efes. 6:19. Col. 4:3. 1 Tes. 5:25. 2 Tes. 3:1. pentru noi, căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun#Fapte 23:1; 24:16. 2 Cor. 1:12., dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. 19Mai ales#Filim. 22. vă rog cu stăruinţă să faceţi lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. 20Dumnezeul#Rom. 15:33. 1 Tes. 5:23. păcii, care#Fapte 2:24,32. Rom. 4:24; 8:11. 1 Cor. 6:14; 15:15. 2 Cor. 4:14. Gal. 1:1. Col. 2:12. 1 Tes. 1:10. 1 Pet. 1:21., prin sângele#Is. 40:11. Ezec. 34:23; 37:24. Ioan 10:11,14. 1 Pet. 2:25; 5:4. legământului celui veșnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor#Zah. 9:11. Cap. 10:29., 21#2 Tes. 2:17. 1 Pet. 5:10. vă facă desăvârșiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui și să lucreze#Filip. 2:13. în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui#Gal. 1:5. 2 Tim. 4:18. Apoc. 1:6. să fie slava în vecii vecilor! Amin. 22Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire, căci#1 Pet. 5:12. v-am scris pe scurt. 23Să știţi că fratelui#1 Tes. 3:2. Timotei i s-a dat drumul#1 Tim. 6:12.. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. 24Spuneţi sănătate tuturor mai-marilor#Vers. 7,17. voștri și tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate. 25Harul#Tit 3:15. să fie cu voi cu toţi! Amin.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu