Geneza 19
VDC
19
Cei doi îngeri la Sodoma
1Cei doi îngeri#Cap. 18:22. au ajuns la Sodoma seara, și Lot#Cap. 18:1. ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. 2Apoi a zis: „Domnii mei#Evr. 13:3., intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea, și spălaţi-vă#Cap. 18:4. picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă și vă veţi vedea de drum.” „Nu”,#Luca 24:28. au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea în uliţă.” 3Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit#Cap. 18:8. o cină, a pus să coacă azimi și au mâncat. 4Dar nu se culcaseră încă, și oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. 5Au#Is. 3:9. chemat pe Lot și i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i#Jud. 19:22. afară la noi, ca să#Cap. 4:1. Rom. 1:24,27. Iuda 7. ne împreunăm cu ei.” 6Lot#Jud. 19:23. a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el 7și a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! 8Iată#Jud. 19:24. că am două fete care nu știu de bărbat; am să vi le aduc afară și le veţi face ce vă va plăcea. Numai nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă#Cap. 18:5. au venit sub umbra acoperișului casei mele.” 9Ei au strigat: „Pleacă!” Și au zis: „Omul acesta#2 Pet. 2:7,8. a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă#Exod 2:14. pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.” Și, împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. 10Dar bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. 11Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire#2 Împ. 6:18. Fapte 13:11., de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa.
Nimicirea Sodomei și Gomorei
12Bărbaţii aceia au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate – scoate-i#Cap. 7:1. 2 Pet. 2:7,9. din locul acesta. 13Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că#Cap. 18:20. a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis#1 Cron. 21:15. Domnul, ca să-l nimicim.” 14Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră#Mat. 1:18. pe fetele lui: „Sculaţi-vă”#Num. 16:21,45., a zis el, „ieșiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii#Exod 9:21. Luca 17:28; 24:11. lui credeau că glumește. 15Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot zicând: „Scoală-te#Num. 16:24,26. Apoc. 18:4., ia-ţi nevasta și cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetăţii.” 16Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă-sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul#Luca 18:13. Rom. 9:15,16. voia să-i cruţe; l-au scos#Ps. 34:22. și l-au lăsat afară din cetate. 17După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi#1 Împ. 19:3. viaţa; să#Vers. 26. Mat. 24:16-18. Luca 9:62. Filip. 3:13,14. nu te uiţi înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte, ca să nu pieri.” 18Lot le-a zis: „O! nu#Fapte 10:14., Doamne! 19Iată că am căpătat trecere înaintea Ta și ai arătat mare îndurare faţă de mine, păstrându-mi viaţa, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. 20Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O! de aș putea să fug acolo…, este așa de mică… și să scap cu viaţă!” 21Și El i-a zis: „Iată#Iov 42:8,9. Ps. 145:19. că-ţi fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. 22Grăbește-te de fugi în ea, căci nu#Cap. 32:25,26. Exod 32:10. Deut. 9:14. Marcu 6:5. pot face nimic până nu vei ajunge acolo.” Pentru aceea s-a pus cetăţii aceleia numele#Cap. 13:10; 14:2. Ţoar#19:22 Adică: Mic.. 23Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar. 24Atunci, Domnul#Deut. 29:23. Is. 13:19. Ier. 20:16; 50:40. Ezec. 16:49,50. Osea 11:8. Amos 4:11. Ţef. 2:9. Luca 17:29. 2 Pet. 2:6. Iuda 7. a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. 25A nimicit cu desăvârșire cetăţile acelea, toată câmpia și pe toţi locuitorii cetăţilor, și tot ce creștea#Cap. 14:3. Ps. 107:34. pe pământ. 26Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp#Luca 17:32. de sare. 27Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă și s-a dus la locul unde stătuse#Cap. 18:22. înaintea Domnului. 28Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum#Apoc. 18:9., ca fumul unui cuptor. 29Când a nimicit Dumnezeu cetăţile câmpiei, Și-a adus aminte#Cap. 8:1; 18:23. de Avraam și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile unde își așezase Lot locuinţa.
Păcatul fetelor lui Lot
30Lot a ieșit din Ţoar și a rămas pe munte#Vers. 17,19. cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peșteră cu cele două fete ale lui. 31Cea mai mare a zis celei mai tinere: „Tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ţinutul acesta ca să intre#Cap. 16:2,4; 38:8,9. Deut. 25:5. la noi, după obiceiul tuturor ţărilor. 32Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin și să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa#Marcu 12:19. prin tatăl nostru.” 33Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea, și cea mai mare s-a dus și s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 34A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: „Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin și în noaptea aceasta, și du-te de te culcă și tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.” 35Au dat tatălui lor de a băut vin și în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus și s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 36Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. 37Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. El#Deut. 2:9. este tatăl moabiţilor din ziua de azi. 38Cea mai tânără a născut și ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi. El#Deut. 2:19. este tatăl amoniţilor din ziua de azi.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu