Geneza 15
VDC

Geneza 15

15
Sămânţa lui Avram
1După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie#Dan. 10:1. Fapte 10:10,11. și a zis: „Avrame, nu te teme#Cap. 26:24. Dan. 10:12. Luca 1:13,30.; Eu sunt scutul#Ps. 3:3; 5:12; 84:11; 91:4; 119:114. tău și răsplata#Ps. 16:5; 58:11. Prov. 11:18. ta cea foarte mare.” 2Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci#Fapte 7:5. mor fără copii, și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” 3Și Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, și slujitorul născut#Cap. 14:14. în casa mea va fi moștenitorul meu.” 4Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel#2 Sam. 7:12; 16:11. 2 Cron. 32:21. ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău.” 5Și după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără#Ps. 147:4. stelele#Ier. 33:22., dacă poţi să le numeri.” Și i-a zis: „Așa#Cap. 22:17. Exod 32:13. Deut. 1:10; 10:22. 1 Cron. 27:23. Rom. 4:18. Evr. 11:12. Cap. 13:16. va fi sămânţa ta.” 6Avram a crezut#Rom. 4:3,9,22. Gal. 3:6. Iac. 2:23. pe Domnul, și Domnul i-a socotit#Ps. 106:31. lucrul acesta ca neprihănire.
Ţara făgăduită seminţei lui Avram
7Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos#Cap. 12:1. din Ur#Cap. 11:28,31., din Haldeea, ca#Ps. 105:42,44. Rom. 4:14. să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.” 8Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște#Cap. 24:13,14. Jud. 6:17,37. 1 Sam. 14:9,10. 2 Împ. 20:6. Luca 1:18. că o voi stăpâni?” 9Și Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.” 10Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat#Ier. 34:18,19. în două și a pus fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările#Lev. 1:17. nu le-a despicat. 11Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. 12La apusul soarelui, un somn adânc#Cap. 2:21. Iov 4:13. a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. 13Și Domnul a zis lui Avram: „Să știi hotărât că#Exod 12:40. Ps. 105:23. Fapte 7:6. sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, și o vor#Exod 1:11. Ps. 105:25. apăsa greu, timp de patru sute de ani. 14Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca#Exod 6:6. Deut. 6:22. Eu, și pe urmă va#Exod 12:36. Ps. 105:37. ieși de acolo cu mari bogăţii. 15Tu vei#Iov 5:26. merge în pace la părinţii#Fapte 13:36. tăi; vei#Cap. 25:8. fi îngropat după o bătrâneţe fericită. 16În al patrulea neam#Exod 12:40., ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriţilor#1 Împ. 21:26. nu și-a atins#Dan. 8:23. Mat. 23:32. 1 Tes. 2:16. încă vârful.” 17După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut#Ier. 34:18,19. printre dobitoacele despicate. 18În ziua aceea, Domnul a făcut#Cap. 24:7. un legământ cu Avram și i-a zis: „Seminţei#Cap. 12:7; 13:15; 26:4. Exod 23:31. Num. 34:3. Deut. 1:7; 11:24; 34:4. Ios. 1:4. 1 Împ. 4:21. 2 Cron. 9:26. Neem. 9:8. Ps. 105:11. Is. 27:12. tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, 19și anume ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor, 20a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor, 21a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor și a iebusiţilor.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu