Exodul 35
VDC

Exodul 35

35
Sabatul
1Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le-a zis: „Iată#Cap. 34:32. lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceţi: 2Șase#Cap. 20:9; 31:14,15. Lev. 23:3. Num. 15:32. Deut. 5:12. Luca 13:14. zile să lucraţi, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. 3Să n-aprindeţi#Cap. 16:23. foc în niciuna din locuinţele voastre în ziua Sabatului.”
Daruri pentru facerea cortului
4Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: „Iată#Cap. 25:1,2. ce a poruncit Domnul. 5Luaţi din ce aveţi și aduceţi un prinos Domnului. Fiecare#Cap. 25:2. să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint și aramă; 6materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subţire și păr de capră; 7piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm, 8untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii#Cap. 25:6. pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare; 9pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. 10Toţi#Cap. 31:6. cei iscusiţi dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul: 11locașul#Cap. 26:1., cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui; 12chivotul#Cap. 25:10. și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului; 13masa#Cap. 25:23; 25:30. Lev. 24:5,6. și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 14sfeșnicul#Cap. 25:31. cu uneltele lui, candelele lui și#Cap. 30:1. untdelemnul pentru sfeșnic; 15altarul#Cap. 30:23. pentru tămâie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămâia#Cap. 30:34. mirositoare, și perdeaua ușii de afară, de la intrarea cortului; 16altarul#Cap. 27:1. pentru arderile-de-tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, 17pânzele#Cap. 27:9. curţii, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curţii; 18ţărușii cortului, ţărușii curţii și funiile lor; 19veșmintele#Cap. 31:10; 39:1,41. Num. 4:5. preoţești pentru slujba Sfântului Locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoţești.” 20Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. 21Toţi cei cu tragere#Vers. 22,26,29. Cap. 25:2; 36:2. 1 Cron. 28:2,9; 29:9. Ezra 7:27. 2 Cron. 8:12; 9:7. de inimă și bunăvoinţă au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. 22Au venit îndată bărbaţii și femeile, toţi cei cu tragere de inimă și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului. 23Toţi#1 Cron. 29:8. cei ce aveau stofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, din in subţire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare le-au adus. 24Toţi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toţi cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. 25Toate femeile#Cap. 28:3; 31:6; 36:1. 2 Împ. 23:7. Prov. 31:19,22,24. iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire. 26Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. 27Fruntașii#1 Cron. 29:6. Ezra 2:68. poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar; 28mirodenii#Cap. 30:23. și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. 29Toţi copiii lui Israel, bărbaţi și femei, pe care-i trăgea#Vers. 21. 1 Cron. 29:9. inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise au adus Domnului daruri de bunăvoie.
Chemarea meșterilor
30Moise a zis copiilor lui Israel: „Să știţi că Domnul#Cap. 31:2. a ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda. 31L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere și știinţă pentru tot felul de lucrări. 32I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, 33să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. 34I-a dat și darul să înveţe pe alţii, atât lui, cât și lui Oholiab#Cap. 31:6., fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. 35I-a umplut#Vers. 31. Cap. 31:3,6. 1 Împ. 7:14. 2 Cron. 2:14. Is. 28:26. cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de ţesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subţire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu