Exodul 25
VDC

Exodul 25

25
Porunci pentru facerea cortului
1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice#Cap. 35:5,21. 1 Cron. 29:3,5,9,14. Ezra 2:68; 3:5; 7:16. Neem. 11:2. 2 Cor. 8:12; 9:7. om care-l va da cu tragere de inimă. 3Iată ce veţi primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă; 4materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subţire și păr de capră; 5piei de berbec vopsite în roșu și piei de viţel de mare; lemn de salcâm; 6untdelemn#Cap. 27:20. pentru sfeșnic, mirodenii#Cap. 30:23. pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia#Cap. 30:34. mirositoare; 7pietre de onix și alte pietre pentru efod#Cap. 28:4,6. (umărar) și pieptar#Cap. 28:15.. 8Să-Mi facă un#Cap. 36:1,3,4. Lev. 4:6; 10:4; 21:12. Evr. 9:1,2. locaș sfânt, și Eu voi#Cap. 29:45. 1 Împ. 6:13. 2 Cor. 6:16. Evr. 3:6. Apoc. 21:3. locui în mijlocul lor. 9Să faceţi cortul și toate vasele lui după#Vers. 40. chipul pe care ţi-l voi arăta.
Chivotul și capacul ispășirii
10Să facă#Cap. 37:1. Deut. 10:3. Evr. 9:4. un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate, lăţimea, de un cot și jumătate și înălţimea, de un cot și jumătate. 11Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe dinafară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 12Să torni pentru el patru verigi de aur și să le pui la cele patru colţuri ale lui: două verigi de o parte și două verigi de cealaltă parte. 13Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. 14Să vâri drugii în verigile de pe laturile chivotului, ca să slujească la ducerea chivotului; 15drugii#1 Împ. 8:8. vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. 16Să pui în chivot mărturia#Cap. 16:34; 31:18. Deut. 10:2,5; 31:26. 1 Împ. 8:9. 2 Împ. 11:12. Evr. 9:4. pe care ţi-o voi da. 17Să faci un#Cap. 37:6. Rom. 3:25. Evr. 9:5. capac al ispășirii din aur curat; lungimea lui să fie de doi coţi și jumătate și lăţimea lui, de un cot și jumătate. 18Să faci doi heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii; 19să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt; să faceţi heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. 20Heruvimii#1 Împ. 8:7. 1 Cron. 28:18. Evr. 9:5. să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispășirii. 21Să pui capacul#Cap. 26:34. ispășirii pe chivot#Vers. 16. și în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da. 22Acolo#Cap. 29:42,43; 30:6,36. Lev. 16:2. Num. 17:4. Mă voi întâlni cu tine; și de la înălţimea capacului ispășirii, dintre#Num. 7:89. 1 Sam. 4:4. 2 Sam. 6:2. 2 Împ. 19:15. Ps. 80:1; 90:1. Is. 37:16. cei doi heruvimi așezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.
Masa cu pâinile pentru punerea înainte
23Să faci#Cap. 37:10. 1 Împ. 7:48. 2 Cron. 4:8. Evr. 9:2. o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi coţi; lăţimea, de un cot și înălţimea, de un cot și jumătate. 24S-o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 25Să-i faci împrejur un pervaz de un lat de mână; peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. 26Să faci pentru masă patru verigi de aur și să pui verigile în cele patru colţuri, care vor fi la cele patru picioare ale ei. 27Verigile să fie lângă pervaz, și în ele se vor vârî drugii, ca să ducă masa. 28Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur, și ei vor sluji la ducerea mesei. 29Să-i faci#Cap. 37:16. Num. 4:7. farfurii, căţui, potire și cești, ca să slujească la jertfele de băutură: să le faci de aur curat. 30Să pui#Lev. 24:5,6. pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea.
Sfeșnicul
31Să faci#Cap. 37:17. 1 Împ. 7:49. Zah. 4:2. Evr. 9:2. Apoc. 1:12; 4:5. un sfeșnic de aur curat; sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut: piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. 32Din laturile lui să iasă șase braţe; trei braţe ale sfeșnicului dintr-o parte și trei braţe ale sfeșnicului din cealaltă parte. 33Pe un braţ să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braţ, trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor; tot așa să fie și cele șase braţe care ies din sfeșnic. 34Pe fusul sfeșnicului, să fie patru potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. 35Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte două braţe și o gămălioară sub alte două braţe; tot așa să fie și sub cele șase braţe care ies din sfeșnic. 36Gămălioarele și braţele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie de aur bătut, de aur curat. 37Să faci cele șapte candele, care vor fi#Cap. 27:21; 30:8. Lev. 24:3,4. 2 Cron. 13:11. puse#25:37 Sau: aprinse. deasupra, așa ca să lumineze#Num. 8:2. în faţă. 38Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. 39Se va întrebuinţa un talant de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. 40Vezi#Cap. 26:30. Num. 8:4. 1 Cron. 28:11,19. Fapte 7:44. Evr. 8:5. să faci după chipul care ţi s-a arătat pe munte.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu