Deuteronomul 4
VDC

Deuteronomul 4

4
Îndemn
1Acum, Israele, ascultă legile#Lev. 19:37; 20:8; 22:31. Cap. 5:1; 8:1. Ezec. 20:11. Rom. 10:5. și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le, pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. 2#Cap. 12:32. Ios. 1:7. Prov. 30:6. Ecl. 12:13. Apoc. 22:18,19. n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. 3Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor#Num. 25:4. Ios. 22:17. Ps. 106:28,29.: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Baal-Peor. 4Iar voi, care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. 5Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. 6Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta#Iov 28:28. Ps. 19:7; 111:10. Prov. 1:7. va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput!’ 7Care este, în adevăr, neamul#2 Sam. 7:23. acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii#Ps. 46:1; 145:18; 148:14. Is. 55:6. lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? 8Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? 9Numai ia seama asupra ta și veghează#Prov. 4:23. cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu#Prov. 3:1,3; 4:21. cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă; fă-le#Gen. 18:19. Cap. 6:7; 11:19. Ps. 78:5,6. Efes. 6:4. cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. 10Adu-ți aminte de ziua#Exod 19:9,16; 20:18. Evr. 12:18,19. când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: ‘Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să învețe să se teamă de Mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească.’ 11Voi v-ați apropiat și ați stat la poalele muntelui. Muntele#Exod 19:18. Cap. 5:23. era aprins și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură deasă. 12Și Domnul#Cap. 5:4,22. v-a vorbit din mijlocul focului; voi ați auzit sunetul#Vers. 33,36. cuvintelor Lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar#Exod 20:22. 1 Împ. 19:12. un glas. 13El Și-a vestit#Cap. 9:9,11. legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziți, Cele Zece#Exod 34:28. Porunci, și le-a scris pe#Exod 24:12; 31:18. două table de piatră. 14În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit#Exod 21:1. Cap. 22; 23. să vă învăț legi și porunci, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. 15Fiindcă n-ați văzut niciun chip#Is. 40:18. în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheați#Ios. 23:11. cu luare aminte asupra sufletelor voastre, 16ca nu cumva să vă#Exod 32:7. stricați și să vă faceți#Exod 20:4,5. Vers. 23. Cap. 5:8. un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol, sau chipul#Rom. 1:23. vreunui om, sau chipul vreunei femei, 17sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, 18sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. 19Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți#Cap. 17:3. Iov 31:26,27. ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea#Gen. 2:1. 2 Împ. 17:16; 21:3. cerurilor, să fii târât să te închini#Rom. 1:25. înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg. 20Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos#1 Împ. 8:51. Ier. 11:4. din cuptorul de fier al Egiptului, ca#Exod 19:5. Cap. 9:29; 32:9. să-I fiți un popor pus deoparte, cum sunteți azi. 21Și Domnul S-a mâniat#Num. 20:12. Cap. 1:37; 3:26. pe mine din pricina voastră și a jurat că eu nu voi trece Iordanul și nu voi intra în țara aceea bună pe care ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. 22Eu#2 Pet. 1:13-15. voi muri deci în țara aceasta de aici, nu#Cap. 3:27. voi trece Iordanul, dar voi îl veți trece și veți stăpâni țara#Cap. 3:25. aceea bună. 23Vegheați asupra voastră, ca#Vers. 9. să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să#Vers. 16. Exod 20:4,5. nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare, pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău s-o faci. 24Căci Domnul#Exod 24:17. Cap. 9:3. Is. 33:14. Evr. 12:29. Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un#Exod 20:5. Cap. 6:15. Is. 42:8. Dumnezeu gelos.
Pedeapsa pentru închinarea la idoli
25Când vei avea copii#Vers. 16. și copii din copiii tăi și vei fi de multă vreme în țară, dacă vă veți strica, dacă vă veți face chipuri cioplite, înfățișări ale vreunui lucru, dacă veți face#2 Împ. 17:17. ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniați, 26iau astăzi martori#Cap. 30:18,19. Is. 1:2. Mica 6:2. împotriva voastră cerul și pământul că veți pieri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veți avea zile multe în ea, căci veți fi nimiciți de tot. 27Domnul vă va împrăștia#Lev. 26:33. Cap. 28:62,64. Neem. 1:8. printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. 28Și acolo#Cap. 28:64. 1 Sam. 26:19. Ier. 16:13. veți sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot#Ps. 115:4,5; 135:15,16. Is. 44:9; 46:7. nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. 29Și, dacă de acolo#Lev. 26:39,40. Cap. 30:1-3. 2 Cron. 15:4. Neem. 1:9. Is. 55:6,7. Ier. 29:12-14. vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. 30Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de#Gen. 49:1. Cap. 31:29. Ier. 23:20. Osea 3:5. pe urmă, te vei întoarce#Ioel 2:12. la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui, 31căci Domnul Dumnezeul tău#2 Cron. 30:9. Neem. 9:31. Ps. 116:5. Iona 4:2. este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi.
Dumnezeul lui Israel mai presus de orice
32Întreabă#Iov 8:8. vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, și cercetează de la o margine#Mat. 24:31. a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? 33A fost#Exod 24:11; 33:20. Cap. 5:24,26. vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, și să fi rămas viu? 34A fost vreodată vreun dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări#Cap. 7:19; 29:3., semne#Exod 7:3., minuni și lupte, cu mână#Exod 13:3. tare și braț#Exod 6:6. întins, și cu minuni#Cap. 26:8; 34:12. înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru, în Egipt și sub ochii voștri? 35Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt#Cap. 32:39. 1 Sam. 2:2. Is. 45:5,18,22. Marcu 12:29,32. Dumnezeu afară de El. 36Din cer#Exod 19:9,19; 20:18,22; 24:16. Evr. 12:18., te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te învețe; și, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 37El a#Cap. 10:15. iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei; El Însuși te-a scos#Exod 13:3,9,14. din Egipt, prin puterea Lui cea mare. 38El#Cap. 7:1; 9:1,4,5. a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în țara lor și să ți-o dea în stăpânire, cum vezi azi. 39Să știi dar în ziua aceasta și pune-ți în inimă că numai Domnul#Vers. 35. Ios. 2:11. este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. 40Păzește#Lev. 22:31. dar legile și poruncile Lui, pe care ți le dau azi, ca#Cap. 5:16; 6:3,18; 12:25,28; 22:7. Efes. 6:3. să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”
Cetățile de scăpare de la răsăritul Iordanului
41Atunci, Moise a ales#Num. 35:6,14. trei cetăți dincoace de Iordan, la răsărit, 42pentru ca#Cap. 19:4. să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăjmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viața, fugind într-una din aceste cetăți. 43Aceste cetăți erau: Bețer#Ios. 20:8., în pustie, în câmpie, la rubeniți; Ramot, în Galaad, la gadiți, și Golan, în Basan, la manasiți.
Cele Zece Porunci
44Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel. 45Iată învățăturile, legile și poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel, după ieșirea lor din Egipt. 46Aceasta era dincoace de Iordan, în vale#Cap. 3:29., față în față cu Bet-Peor, în țara lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon și care a fost bătut#Num. 21:24. Cap. 1:4. de Moise și copiii lui Israel după ieșirea lor din Egipt. 47Ei au pus mâna pe țara lui și pe țara lui#Num. 21:35. Cap. 3:3,4. Og, împăratul Basanului. Acești doi împărați ai amoriților erau dincoace de Iordan, la răsărit. 48Ținutul lor se întindea de la Aroer#Cap. 2:36; 3:12., care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este#Cap. 3:9. Ps. 133:3. Hermonul, 49și cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan, la răsărit, până la marea câmpiei, sub poalele#Cap. 3:17. muntelui Pisga.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.