Deuteronomul 28
VDC

Deuteronomul 28

28
Binecuvântările
1Dacă#Exod 15:26. Lev. 26:3. Is. 55:2. vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va#Cap. 26:19. da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. 2Iată toate binecuvântările care vor veni#Vers. 15. Zah. 1:6. peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: 3Vei fi binecuvântat#Ps. 128:1,4. în cetate și vei fi binecuvântat la#Gen. 39:5. câmp. 4Rodul pântecelui#Vers. 11. Gen. 2:2,17. Gen. 49:25. Cap. 7:13. Ps. 107:38; 127:3; 128:3. Prov. 10:22. 1 Tim. 4:8. tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. 5Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. 6Vei fi binecuvântat#Ps. 121:8. la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. 7Domnul#Lev. 26:7,8. 2 Sam. 22:38,39,41. Ps. 89:23. Vers. 25. îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. 8Domnul va#Lev. 25:21. face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei#Cap. 15:10. pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. 9Vei fi pentru Domnul#Exod 19:5,6. Cap. 7:6; 26:18,19; 29:13. un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. 10Toate popoarele vor vedea că tu porți Numele#Num. 6:27. 2 Cron. 7:14. Is. 63:19. Dan. 9:18,19. Domnului și se vor#Cap. 11:25. teme de tine. 11Domnul#Vers. 4. Cap. 30:9. Prov. 10:22. te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. 12Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să#Lev. 26:4. Cap. 11:14. trimită țării tale ploaie la vreme și ca să#Cap. 14:29. binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu#Cap. 15:6. împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. 13Domnul te va face să fii cap#Is. 9:14,15., nu coadă; totdeauna vei fi sus, și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini 14și nu#Cap. 5:32; 11:16. te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți dumnezei și să le slujiți.
Blestemele
15Dar, dacă#Lev. 26:14. Plâng. 2:17. Dan. 9:11,13. Mal. 2:2. nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte#Vers. 2.. 16Vei fi blestemat în#Vers. 3. cetate și vei fi blestemat pe câmp. 17Coșnița și postava ta vor fi blestemate. 18Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. 19Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. 20Domnul va trimite împotriva ta blestemul#Mal. 2:2., tulburarea#Zah. 14:13. și amenințarea#Ps. 80:16. Is. 30:17; 51:20; 66:15. în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutății faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăsești. 21Domnul va trimite peste tine ciuma#Lev. 26:25. Ier. 24:10., până te va nimici în țara pe care o vei lua în stăpânire. 22Domnul#Lev. 26:16. te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină#Amos 4:9. în grâu și cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri. 23Cerul#Lev. 26:19. deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine va fi de fier. 24Domnul va trimite țării tale, în loc de ploaie, praf și pulbere, care vor cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. 25Domnul#Vers. 7. Lev. 26:17,37. Cap. 32:30. Is. 30:17. te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi; pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe șapte drumuri vei fugi dinaintea lor și vei fi#Ier. 15:4. Ier. 24:9. Ezec. 23:46. o groază pentru toate împărățiile pământului. 26Trupul tău#1 Sam. 17:44,46. Ps. 79:2. Ier. 7:33; 16:4; 34:20. mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pământului; și nu va fi nimeni care să le sperie. 27Domnul te va bate cu#Vers. 35. Exod 9:9; 15:26. buba rea a Egiptului, cu bube rele#1 Sam. 5:6. Ps. 78:66. la șezut, cu râie și cu pecingine, de care nu vei putea să te vindeci. 28Domnul te va lovi cu nebunie#Ier. 4:9., cu orbire, cu rătăcire a minții 29și vei bâjbâi#Iov 5:14. Is. 59:10. pe întuneric ziua-n amiaza mare, ca orbul pe întuneric; nu vei avea noroc în treburile tale și în toate zilele vei fi apăsat, prădat și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. 30Vei avea logodnică#Iov 31:10. Ier. 8:10., și altul se va culca cu ea; vei zidi#Iov; 12:13. Amos 5:11. Mica 6:15. Ţef. 1:13. casă, și n-o vei locui; vei sădi vie#Cap. 20:6., și nu vei mânca din ea. 31Boul tău va fi înjunghiat sub ochii tăi, și nu vei mânca din el; ți se va răpi măgarul dinaintea ta și nu ți se va da înapoi; oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. 32Fiii tăi și fiicele tale vor fi dați ca robi pe mâna altui popor; ți se vor topi#Ps. 119:82. ochii de dor, uitându-te toată ziua după ei, și mâna ta va fi fără putere. 33Un popor#Vers. 51. Lev. 26:16. Ier. 5:17. pe care nu-l cunoști va mânca rodul pământului tău și tot venitul lucrului tău și în toate zilele vei fi apăsat și zdrobit. 34Priveliștea pe care o vei avea sub ochi#Vers. 67. te va face să înnebunești. 35Domnul te va#Vers. 27. lovi cu o bubă rea la genunchi și la coapse și nu te vei putea vindeca de ea, te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului. 36Domnul te va#2 Împ. 17:4,6; 24:12,14; 25:7,11. 2 Cron. 33:11; 36:6,20. duce, pe tine și împăratul pe care-l vei pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici părinții tăi. Și acolo, vei sluji#Cap. 4:28; 28:64. Ier. 16:13. altor dumnezei, de lemn și de piatră. 37Și vei fi de pomină#1 Împ. 9:7,8. Ier. 24:9; 25:9. Zah. 8:13., de batjocură#Ps. 44:14. și de râs printre toate popoarele la care te va duce Domnul. 38Vei semăna#Mica 6:15. Hag. 1:6. multă sămânță pe câmpul tău, și vei strânge puțin, căci o vor mânca toată lăcustele#Ioel 1:4.. 39Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n-o vei culege, căci o vor mânca viermii. 40Vei avea măslini pe toată întinderea țării tale, și nu te vei unge cu untdelemn, căci măslinele vor cădea. 41Vei naște fii și fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce#Plâng. 1:5. în robie. 42Omizile îți vor mânca toți pomii și rodul pământului. 43Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos; 44el îți va da#Vers. 12. cu împrumut, și tu nu-i vei da cu împrumut; el va fi fruntea#Vers. 13. Plâng. 1:5., și tu vei fi coada. 45Toate#Vers. 15. blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge, până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui și legile Lui, pe care ți le-a dat. 46Ele vor fi veșnic ca niște semne#Is. 8:18. Ezec. 14:8. și minuni pentru tine și sămânța ta. 47Pentru că#Neem. 9:35-37., în mijlocul belșugului#Cap. 32:15. tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, 48vei sluji, în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta. El îți va pune pe grumaz un jug#Ier. 28:14. de fier până te va nimici. 49Domnul va#Ier. 5:15; 6:22,23. Luca 19:43. aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur#Ier. 48:40; 49:22. Plâng. 4:19. Ezec. 17:3,12. Osea 8:1., un neam a cărui limbă n-o vei înțelege, 50un neam cu înfățișarea sălbatică#2 Cron. 36:17. Is. 47:6. și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. 51El va mânca rodul#Vers. 33. Is. 1:7. Is. 62:8. turmelor tale și rodul pământului tău până vei fi nimicit; nu-ți va lăsa nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici vițeii de la vaci, nici mieii de la oi până te va face să pieri. 52Te va#2 Împ. 25:1,2,4. împresura în toate cetățile tale până îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari, în care îți puseseși încrederea pe toată întinderea țării tale; te va împresura în toate cetățile tale, în toată țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. 53În strâmtorarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca#Lev. 26:29. 2 Împ. 6:28,29. Ier. 19:9. Plâng. 2:20; 4:10. rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ți-i va da Domnul Dumnezeul tău. 54Omul cel mai gingaș și cel mai milos dintre voi se va#Cap. 15:9. uita rău la fratele său, la nevasta care se odihnește#Cap. 13:6. pe sânul lui, la copiii pe care i-a cruțat: 55nu va da niciunuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrănește, fiindcă nu-i va mai rămâne nimic în mijlocul strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în toate cetățile tale. 56Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care, de gingașă și miloasă ce era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va#Vers. 54. privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fiica ei: 57nu le va da nimic din pielița#Gen. 49:10. nou-născutului, pieliță ieșită dintre picioarele ei și din copiii pe care-i va naște, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetățile tale. 58Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit#Exod 6:3. și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, 59Domnul#Dan. 9:12. te va lovi în chip minunat, pe tine și sămânța ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. 60Va aduce peste tine toate bolile#Cap. 7:15. Egiptului de care tremurai, și ele se vor lipi de tine. 61Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia. 62După ce ați fost atât de mulți, ca#Cap. 4:27. stelele cerului, nu veți mai#Cap. 10:22. Neem. 9:23. rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. 63După cum Domnul Se bucura#Cap. 30:9. Ier. 32:41. să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa Domnul Se va bucura#Prov. 1:26. Is. 1:24. să vă piardă și să vă nimicească, și veți fi smulși din țara pe care o vei lua în stăpânire. 64Domnul te va împrăștia#Lev. 26:33. Cap. 4:27,28. Neem. 1:8. Ier. 16:13. printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, și acolo#Vers. 36. vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră. 65Între aceste neamuri#Amos 9:4., nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul#Lev. 26:36. îți va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul#Lev. 26:16. îndurerat. 66Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. 67În groaza care-ți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii#Iov 7:4., dimineața#Vers. 34. vei zice: ‘O, de ar veni seara!’ și seara vei zice: ‘O, de ar veni dimineața!’ 68Și Domnul#Osea 8:13; 9:3. te va întoarce pe corăbii în Egipt, și vei face drumul acesta despre care-ți spusesem: ‘Să nu-l mai#Cap. 17:16. vezi!’ Acolo, vă veți vinde vrăjmașilor voștri, ca robi și roabe, și nu va fi nimeni să vă cumpere.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.