Deuteronomul 26
VDC

Deuteronomul 26

26
Cele dintâi roade
1Când vei intra în ţara pe care ţi-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, 2#Exod 23:19; 34:26. Num. 18:13. Cap. 16:10. Prov. 3:9. iei cele dintâi roade din toate roadele pe care le vei scoate din pământ, în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la#Cap. 12:5. locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. 3Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: ‘Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor noștri că ne-o va da.’ 4Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. 5Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Tatăl meu era un arameu#Osea 12:12. pribeag, gata să piară; s-a coborât#Gen. 46:1,6. Fapte 7:15. Gen. 46:27. în Egipt cu#Cap. 10:22. puţini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. 6Egiptenii#Exod 1:11. ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. 7Noi am strigat#Exod 2:23-25; 3:9; 4:31. către Domnul Dumnezeul părinţilor noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. 8Și Domnul#Exod 12:37,51; 13:3,14,16. Cap. 5:15. ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braţ întins, cu arătări înfricoșătoare#Cap. 4:34., cu semne și minuni. 9El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat ţara aceasta#Exod 3:8., ţară în care curge lapte și miere. 10Acum, iată, aduc cele dintâi roade din roadele pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne!’ Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. 11Apoi să te#Cap. 12:7,12,18; 16:11. bucuri, cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul Dumnezeul tău ţie și casei tale.
Zeciuielile din anul al treilea
12După ce vei isprăvi#Lev. 27:30. Num. 18:24. de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul#Cap. 14:28,29. zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și să se sature în cetăţile tale. 13Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: ‘Am scos din casa mea ce este sfinţit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat Tu; n-am călcat, nici n-am uitat#Ps. 119:141,153,176. niciuna din poruncile Tale. 14N-am mâncat nimic#Lev. 7:20; 21:1,11. Osea 9:4. din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuinţare necurată și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. 15Privește#Is. 63:15. Zah. 2:13. din Locașul Tău cel Sfânt, din ceruri, și binecuvântează pe poporul Tău Israel și ţara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noștri, ţara aceasta în care curge lapte și miere.’
Îndemn la ascultare de Domnul
16Astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi poruncește să împlinești legile și poruncile acestea; să le păzești și să le împlinești din toată inima ta și din tot sufletul tău. 17Astăzi, tu ai mărturisit#Exod 20:19. înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rânduielile Lui și vei asculta de glasul Lui. 18Și azi, Domnul#Exod 6:7; 19:5. Cap. 7:6; 14:2; 28:9. ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, 19și îţi va da asupra#Cap. 4:7,8; 28:1. Ps. 148:14. tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreţie și vei fi un popor sfânt#Exod 19:6. Cap. 7:6; 28:9. 1 Pet. 2:9. pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu