Deuteronomul 18
VDC

Deuteronomul 18

18
Drepturile preoţilor și leviţilor
1Preoţii, leviţii și toată seminţia lui Levi să nu aibă#Num. 18:20; 26:62. Cap. 10:9. nici parte de moșie, nici moștenire în Israel; să se hrănească din jertfele mistuite de foc#Num. 18:8,9. 1 Cor. 9:13. în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. 2Să nu aibă moștenire în mijlocul fraţilor lor: Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. 3Iată care va fi dreptul preoţilor de la popor: cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea#Lev. 7:30-34. preotului spata, fălcile și pântecele. 4Să-i dai cele dintâi#Exod 22:29. Num. 18:12,24. roade din grâul tău, din mustul tău și din untdelemnul tău și pârga din lâna oilor tale, 5căci pe el#Exod 28:1. Num. 3:10. l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate seminţiile, ca să facă#Cap. 10:8; 17:12. slujba în Numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. 6Când va pleca un levit din una din cetăţile tale, din locul unde locuiește#Num. 35:2,3. el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în locul pe care-l va alege#Cap. 12:5. Domnul 7și va face slujbă în Numele Domnului Dumnezeului tău, ca#2 Cron. 31:2. toţi fraţii lui leviţi care stau înaintea Domnului, 8va primi ca hrană o parte#2 Cron. 31:4. Neem. 12:44,47. la fel cu a lor și, pe lângă ea, se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești.
Ghicirea și vrăjitoria
9După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi#Lev. 18:26,27,30. Cap. 12:29-31. să faci după urâciunile neamurilor acelora. 10Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă#Lev. 18:21. Cap. 12:31. pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul#Lev. 19:26,31; 20:27. Is. 8:19. de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11de descântător#Lev. 20:27., nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe#1 Sam. 28:7. pe morţi. 12Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina#Lev. 18:24,25. Cap. 9:4. acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. 13Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. 14Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta.
Un mare proroc
15Domnul Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc#Vers. 18. Ioan 1:45. Fapte 3:22; 7:37. ca mine: să ascultaţi de el! 16Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării#Cap. 9:10. poporului, când ziceai: ‘Să nu#Exod 20:19. Evr. 12:19. mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.’ 17Atunci, Domnul mi-a zis: ‘Ce au zis ei este bine#Cap. 5:28.. 18Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un#Vers. 15. Ioan 1:45. Fapte 3:22. Fapte 7:37. proroc ca tine, voi pune#Is. 51:16. Ioan 17:8. cuvintele Mele în gura lui și el#Ioan 4:25; 8:28; 12:49,50. le va spune tot ce-i voi porunci Eu. 19Și dacă cineva#Fapte 3:23. nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. 20Dar prorocul#Cap. 13:5. Ier. 14:14,15. Zah. 13:3. care va avea îndrăzneala să spună în Numele Meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi#Cap. 13:1,2. Ier. 2:8. în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea.’ 21Poate că vei zice în inima ta: ‘Cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul?’ 22Când ceea ce#Ier. 28:9. va spune prorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla#Cap. 13:2., va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală#Vers. 20.: să n-ai teamă de el.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu