Daniel 12
VDC

Daniel 12

12
1În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail#Cap. 10:13,21., ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare#Is. 26:20,21. Ier. 30:7. Mat. 24:21. Apoc. 16:18. cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău#Rom. 11:26. va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris#Exod 32:32. Ps. 56:8; 69:28. Ezec. 13:9. Luca 10:20. Filip. 4:3. Apoc. 3:5; 13:8. în carte. 2Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veșnică#Mat. 25:46. Ioan 5:28,29. Fapte 24:15. și alţii pentru ocară#Is. 66:24. Rom. 9:21. și rușine veșnică. 3Cei înţelepţi#Cap. 11:33,35. vor străluci#Prov. 4:18. Mat. 13:43. ca strălucirea cerului și cei#Iac. 5:20. ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele#1 Cor. 15:41,42. în veac și în veci de veci. 4Tu#Cap. 8:26. Vers. 9. însă, Daniele, ţine ascunse#Apoc. 10:4; 22:10. aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului#Cap. 10:1. Vers. 9.. Atunci, mulţi o vor citi și cunoștinţa va crește.” 5Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului#Cap. 10:4.. 6Unul din ei a zis omului#Cap. 10:5. aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât#Cap. 8:13. va mai fi până la sfârșitul acestor minuni?” 7Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă#Deut. 32:40. Apoc. 10:5,6. și mâna stângă și a jurat pe Cel ce trăiește veșnic#Cap. 4:34. că vor mai fi#Cap. 7:25; 11:13. Apoc. 12:14. o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea#Luca 21:24. Apoc. 10:7. poporului sfânt#Cap. 8:24. va fi zdrobită de tot. 8Eu am auzit, dar n-am înţeles și am zis: „Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri?” 9El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până#Vers. 4. la vremea sfârșitului. 10Mulţi#Cap. 11:35. Zah. 13:9. vor fi curăţiţi, albiţi și lămuriţi; cei răi vor face răul#Osea 14:9. Apoc. 9:20; 22:11. și niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi#Cap. 11:33,35. Ioan 7:17; 8:47; 18:37. vor înţelege. 11De la vremea când#Cap. 8:11; 11:31. va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile! 13Iar tu du-te#Vers. 9. până va veni sfârșitul; tu te vei odihni#Is. 57:2. Apoc. 14:13. și te vei scula iarăși#Ps. 1:5. odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu