2 Timotei 3
VDC
3
1Să știi că în#1 Tim. 4:1. Cap. 4:3. 2 Pet. 3:3. 1 Ioan 2:18. Iuda 18. zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine#Filip. 2:21., iubitori de bani#2 Pet. 2:3., lăudăroși#Iuda 16., trufași#1 Tim. 6:4., hulitori#1 Tim. 1:20. 2 Pet. 2:12. Iuda 10., neascultători de părinţi#Rom. 1:30., nemulţumitori, fără evlavie, 3fără#Rom. 1:31. dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori#Rom. 1:31., neînfrânaţi#2 Pet. 3:3., neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4vânzători#2 Pet. 2:10., obraznici, îngâmfaţi, iubitori#Filip. 3:19. 2 Pet. 2:13. Iuda 4,19. mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea#1 Tim. 5:8. Tit 1:16.. Depărtează-te de oamenii aceștia#2 Tes. 3:6. 1 Tim. 6:5.. 6Sunt#Mat. 23:14. Tit 1:11. printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, 7care învaţă întotdeauna și nu pot ajunge#1 Tim. 2:4. niciodată la deplina cunoștinţă a adevărului. 8După cum#Exod 7:11. Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii#1 Tim. 6:5. aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte și osândiţi#Rom. 1:28. 2 Cor. 13:5. Tit 1:16. în ceea ce privește credinţa. 9Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum#Exod 7:12; 8:18; 9:11. a fost arătată și a celor doi oameni. 10Tu însă#Filip. 2:22. 1 Tim. 4:6. ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11prigonirile și suferinţele care au venit peste mine în#Fapte 13:45,50. Antiohia, în#Fapte 14:2,5. Iconia și în#Fapte 14:19. Listra. Știi ce prigoniri am răbdat, și totuși Domnul m-a izbăvit din#Ps. 34:19. 2 Cor. 1:10. Cap. 4:17. toate. 12De altfel, toţi#Ps. 34:19. Mat. 16:24. Ioan 17:14. Fapte 14:22. 1 Cor. 15:19. 1 Tes. 3:3. cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. 13Dar#2 Tes. 2:11. 1 Tim. 4:1. Cap. 2:16. oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii și se vor amăgi și pe ei înșiși. 14Tu#Cap. 1:13; 2:2. să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat și de care ești deplin încredinţat, căci știi de la cine le-ai învăţat: 15din pruncie cunoști Sfintele#Ioan 5:39. Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. 16Toată#2 Pet. 1:20,21. Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos#Rom. 15:4. ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17pentru ca#1 Tim. 6:11. omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic#Cap. 2:21. pentru orice lucrare bună.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu